Registru pentru evidența hotărârilor Consiliului Județean 2024

# Denumire act, emitent, lună - an Conținut act - pe scurt Modificată - Abrogată Comunicată Link
1 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 1/09.01.2024 privind organizarea rețelei școlare pentru învăţământul special din județul Neamț în anul școlar 2024-2025 - -Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
2 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 2/09.01.2024 privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului Judeţului Neamţ - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
3 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 3/22.01.2024 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, estimări pentru anii 2025-2027 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
4 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 4/22.01.2024 privind luarea unor măsuri de stabilire a valorii unitare în lei/kilometru aferentă sumei forfetare de care beneficiază fiecare elev din județul Neamț, pentru localitățile la care nu este asigurat serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
5 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 5/31.01.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Pângărați pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
6 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 6/31.01.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Gherăești pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
7 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 7/31.01.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Farcașa pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
8 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 8/31.01.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Hangu pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
9 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 9/31.01.2024 privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
10 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 10/31.01.2024 privind acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Neamț în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A, în vederea exercitării drepturilor de acționar - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
11 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 11/31.01.2024 privind acordarea unui mandat special în vederea stabilirii și aprobării tarifelor de salubrizare din Zona 4, Județul Neamț - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
12 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 12/31.01.2024 privind acordarea unui mandat special în vederea ajustării tarifelor de salubrizare din Zona 4, Județul Neamț - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
13 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 13/31.01.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Borca pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
14 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 14/31.01.2024 privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
15 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 15/31.01.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Orașului Roznov pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
16 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 16/31.01.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Cordun pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
17 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 17/31.01.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Borlești pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
18 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 18/31.01.2024 privind aprobarea unui acord de parteneriat pentru implementarea proiectului de interes județean „BiblioTech – Modernizarea și digitalizarea bibliotecilor din județul Neamț” și a cheltuielilor legate de acest proiect - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
19 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 19/31.01.2024 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Nicolae-Alexandru MANOLE - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
20 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 20/31.01.2024 privind prelungirea termenului de transmitere în folosință gratuită, către Municipiul Piatra Neamț, a unor bunuri aflate în proprietatea Județului Neamț - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
21 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 21/31.01.2024 privind aprobarea temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții Extindere, modernizare Filiala ,,Dumitru Almaș” Dărmănești a Bibliotecii Județene ,,G.T.Kirileanu” Neamț - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
22 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 22/31.01.2024 privind aprobarea unei documentații tehnico-economice pentru obiectivul de investiții Extindere, modernizare Filiala ,,Dumitru Almaș” Dărmănești a Bibliotecii Județene ,,G.T.Kirileanu” Neamț - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
23 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 23/12.02.2024 privind aprobarea devizului general actualizat pentru un obiectiv de investiții de interes județean - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
24 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 24/12.02.2024 privind aprobarea unei documentații tehnico-economice pentru un obiectiv de investiții de interes județean - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
25 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 25/12.02.2024 privind acordarea unui ajutor individual de minimis în favoarea Companiei Județene APA SERV S.A - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
26 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 26/12.02.2024 pentru aprobarea Programului privind acordarea finanţărilor nerambursabile pentru activități sportive, valabil pe anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
27 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 27/12.02.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza DALI pentru un obiectiv de investiții - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
28 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 28/12.02.2024 privind luarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare-consolidare Pavilion Oncologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț” - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
29 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 29/12.02.2024 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ