Registru pentru evidența hotărârilor Consiliului Județean 2024

# Denumire act, emitent, lună - an Conținut act - pe scurt Modificată - Abrogată Comunicată Link
1 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 1/09.01.2024 privind organizarea rețelei școlare pentru învăţământul special din județul Neamț în anul școlar 2024-2025 - -Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
2 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 2/09.01.2024 privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului Judeţului Neamţ - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
3 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 3/22.01.2024 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, estimări pentru anii 2025-2027 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
4 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 4/22.01.2024 privind luarea unor măsuri de stabilire a valorii unitare în lei/kilometru aferentă sumei forfetare de care beneficiază fiecare elev din județul Neamț, pentru localitățile la care nu este asigurat serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
5 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 5/31.01.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Pângărați pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
6 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 6/31.01.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Gherăești pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
7 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 7/31.01.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Farcașa pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
8 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 8/31.01.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Hangu pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
9 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 9/31.01.2024 privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
10 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 10/31.01.2024 privind acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Neamț în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A, în vederea exercitării drepturilor de acționar - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
11 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 11/31.01.2024 privind acordarea unui mandat special în vederea stabilirii și aprobării tarifelor de salubrizare din Zona 4, Județul Neamț - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
12 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 12/31.01.2024 privind acordarea unui mandat special în vederea ajustării tarifelor de salubrizare din Zona 4, Județul Neamț - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
13 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 13/31.01.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Borca pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
14 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 14/31.01.2024 privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
15 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 15/31.01.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Orașului Roznov pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
16 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 16/31.01.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Cordun pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
17 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 17/31.01.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Borlești pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
18 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 18/31.01.2024 privind aprobarea unui acord de parteneriat pentru implementarea proiectului de interes județean „BiblioTech – Modernizarea și digitalizarea bibliotecilor din județul Neamț” și a cheltuielilor legate de acest proiect - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
19 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 19/31.01.2024 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Nicolae-Alexandru MANOLE - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
20 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 20/31.01.2024 privind prelungirea termenului de transmitere în folosință gratuită, către Municipiul Piatra Neamț, a unor bunuri aflate în proprietatea Județului Neamț - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
21 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 21/31.01.2024 privind aprobarea temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții Extindere, modernizare Filiala ,,Dumitru Almaș” Dărmănești a Bibliotecii Județene ,,G.T.Kirileanu” Neamț - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
22 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 22/31.01.2024 privind aprobarea unei documentații tehnico-economice pentru obiectivul de investiții Extindere, modernizare Filiala ,,Dumitru Almaș” Dărmănești a Bibliotecii Județene ,,G.T.Kirileanu” Neamț - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
23 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 23/12.02.2024 privind aprobarea devizului general actualizat pentru un obiectiv de investiții de interes județean - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
24 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 24/12.02.2024 privind aprobarea unei documentații tehnico-economice pentru un obiectiv de investiții de interes județean - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
25 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 25/12.02.2024 privind acordarea unui ajutor individual de minimis în favoarea Companiei Județene APA SERV S.A - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
26 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 26/12.02.2024 pentru aprobarea Programului privind acordarea finanţărilor nerambursabile pentru activități sportive, valabil pe anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
27 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 27/12.02.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza DALI pentru un obiectiv de investiții - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
28 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 28/12.02.2024 privind luarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare-consolidare Pavilion Oncologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț” - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
29 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 29/12.02.2024 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
30 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 30/29.02.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Săbăoani pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
31 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 31/29.02.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Horia pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
32 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 32/29.02.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Grumăzești pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
33 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 33/29.02.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Orașului Târgu-Neamț pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
34 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 34/29.02.2024 privind luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate în proprietatea Județului Neamț - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
35 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 35/29.02.2024 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.172/2022 privind avizarea comisiei de concurs/examen, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman Modifica 172/2022 (art.1 alin.(2)) Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
36 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 36/29.02.2024 privind aprobarea valorii și plății cotizației datorată de Județul Neamț în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europei - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
37 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 37/29.02.2024 privind aprobarea valorii și plății cotizației datorată de Județul Neamț în calitate de membru al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
38 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 38/29.02.2024 privind aprobarea contribuţiei Judeţului Neamţ la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Neamţ pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
39 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 39/29.02.2024 privind aprobarea devizelor generale actualizate pentru unele obiective de investiții de interes public județean - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
40 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 40/29.02.2024 privind actualizarea Programului tranzitoriu de transport public județean de persoane, prin curse regulate, în județul Neamț Modifica 137/2023 (anexele nr.1 și nr.5) Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
41 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 41/29.02.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Roman pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
42 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 42/29.02.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Sagna pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
43 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 43/29.02.2024 privind aprobarea unei asocieri cu Direcția Județeană de Sport Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
44 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 44/29.02.2024 privind aprobarea plății contribuției financiare datorată de Județul Neamț la Fondul de Dezvoltare Regională - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
45 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 45/29.02.2024 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Modifica 183/2023 (anexa nr.2) Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
46 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 46/29.02.2024 privind emiterea unui aviz prevăzut de Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
47 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 47/29.02.2024 pentru aprobarea Programului privind acordarea finanţărilor nerambursabile pentru proiecte în domeniul social și proiecte în domeniul cultură, valabil pe anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
48 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 48/29.02.2024 privind aprobarea temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: Rețea instalație incendiu- interioară și exterioară - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
49 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 49/29.02.2024 privind aprobarea temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: Sistem de supraveghere video și control acces - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
50 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 50/29.02.2024 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.192/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Neamț Modifica 192/2020 (anexa nr.4 si anexa nr.5) Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
51 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 51/29.02.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Tămășeni pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
52 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 52/29.02.2024 privind prelungirea Contractului de administrare a ariilor naturale protejate din Masivul Ceahlău - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
53 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 53/29.02.2024 privind aprobarea valorii și plății cotizației financiare datorată de Județul Neamț în calitate de membru al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
54 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 54/29.02.2024 privind aprobarea majorării cuantumului alocației zilnice de hrană/beneficiar/zi pentru adulții precum și pentru copiii și tinerii din cadrul serviciilor sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
55 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 55/29.02.2024 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat și cheltuielilor finanțate de la bugetul local pentru Proiect integrat: Modernizare, consolidare și reabilitare drumuri și poduri județene, obiective ce asigură conectarea la rețeaua TEN-T, județul Neamț Anexa 1 poate fi consultată în cadrul Serviciului Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial


- Abroga 31/2023
- Abroga 253/2023
Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
56 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 56/29.02.2024 privind aprobarea devizului general actualizat și luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „Mobilitate fără bariere- Locuința protejată Dolia, Locuința protejată Nemțișor, Locuința protejată Stânca și Centrul de zi Pipirig” Abroga 233/2021

Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
57 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 57/11.03.2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.282/2023 Modifica 282/2023 Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
58 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 58/18.03.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Dochia pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
59 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 59/18.03.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Doljești pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
60 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 60/18.03.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Dragomirești pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
61 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 61/18.03.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Ceahlău pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
62 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 62/18.03.2024 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Neamț, cu valabilitate 2024-2033 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
63 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 63/18.03.2024 privind aprobarea valorii și plății cotizației datorată de U.A.T. Județul Neamț în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
64 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 64/18.03.2024 privind aprobarea valorii și plății cotizației datorată de U.A.T. Județul Neamț în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „PROTECȚIA ANIMALELOR NEAMŢ” - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
65 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 65/18.03.2024 privind aprobarea valorii și plății cotizației datorată de Județul Neamț în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ” - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
66 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 66/18.03.2024 pentru modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț - Modifica 56/2023
- Modifica 81/2023
Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
67 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 67/18.03.2024 privind aprobarea valorii și plății cotizației datorată de Județul Neamț în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „EURONEST” - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
68 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 68/18.03.2024 privind luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate în proprietatea Județului Neamț - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
69 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 69/18.03.2024 privind modificarea statului de funcții al Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău Modifica 67/2021 (anexa nr.2) Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
70 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 70/18.03.2024 privind luarea unor măsuri referitoare la bunurile aflate în proprietatea Județului Neamț, aferente proiectului de interes județean Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Ion Creangă” Humulești, cod SMIS 116524 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
71 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 71/18.03.2024 privind modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Modifica 273/2022 (anexa nr.2.1, anexa nr. 2.2, anexa nr. 2.3, anexa nr. 2.7, anexa nr. 2.8, anexa nr. 2.9, anexa nr. 2.10) Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
72 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 72/18.03.2024 privind modificarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Modifica 103/2023 (anexa nr.1, anexa nr. 2) Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
73 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 73/18.03.2024 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a unei sume din cota de 6% din impozitul pe venit, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean Neamț pe anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
74 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 74/03.04.2024 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 9/2024 privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț Modifica 9/2024 (anexele nr.1 și 2) Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
75 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 75/03.04.2024 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Județului Neamț - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
76 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 76/03.04.2024 pentru emiterea unui acord de ocupare a terenului pentru proiectul “Reabilitare și modernizare transport ecologic” - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
77 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 77/03.04.2024 privind luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean „Achiziție autobuze ecologice" A fost formulat 1 Amendament avizat favorabil in plenul ședinței

Modifica 130/2022 (art. 2 alin.(1) și anexele nr.1 și 3)
Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
78 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 78/03.04.2024 privind emiterea unui acord - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
79 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 79/03.04.2024 privind luarea unor măsuri referitoare la obiectivul de interes județean „Suplimentarea debitului de apă potabilă pentru zona Nord – Tg.Neamț (aducțiune Preutești – Tg.Neamț)” - Modifica 18/2020 (art.2 și anexa nr.2)
- Modifica 210/2021 (anexa nr.2)
Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
# Conținut act - pe scurt Modificată - Abrogată Comunicată