Registru pentru evidența hotărârilor Consiliului Județean 2024

# Denumire act, emitent, lună - an Conținut act - pe scurt Modificată - Abrogată Comunicată Link
1 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 1/09.01.2024 privind organizarea rețelei școlare pentru învăţământul special din județul Neamț în anul școlar 2024-2025 - -Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
2 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 2/09.01.2024 privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului Judeţului Neamţ - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
3 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 3/22.01.2024 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, estimări pentru anii 2025-2027 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
4 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 4/22.01.2024 privind luarea unor măsuri de stabilire a valorii unitare în lei/kilometru aferentă sumei forfetare de care beneficiază fiecare elev din județul Neamț, pentru localitățile la care nu este asigurat serviciul public de transport județean de persoane prin curse regulate - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
5 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 5/31.01.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Pângărați pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
6 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 6/31.01.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Gherăești pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
7 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 7/31.01.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Farcașa pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
8 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 8/31.01.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Hangu pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
9 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 9/31.01.2024 privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
10 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 10/31.01.2024 privind acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Neamț în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A, în vederea exercitării drepturilor de acționar - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
11 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 11/31.01.2024 privind acordarea unui mandat special în vederea stabilirii și aprobării tarifelor de salubrizare din Zona 4, Județul Neamț - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
12 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 12/31.01.2024 privind acordarea unui mandat special în vederea ajustării tarifelor de salubrizare din Zona 4, Județul Neamț - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
13 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 13/31.01.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Borca pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
14 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 14/31.01.2024 privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
15 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 15/31.01.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Orașului Roznov pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
16 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 16/31.01.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Cordun pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
17 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 17/31.01.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Borlești pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
18 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 18/31.01.2024 privind aprobarea unui acord de parteneriat pentru implementarea proiectului de interes județean „BiblioTech – Modernizarea și digitalizarea bibliotecilor din județul Neamț” și a cheltuielilor legate de acest proiect - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
19 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 19/31.01.2024 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Nicolae-Alexandru MANOLE - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
20 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 20/31.01.2024 privind prelungirea termenului de transmitere în folosință gratuită, către Municipiul Piatra Neamț, a unor bunuri aflate în proprietatea Județului Neamț - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
21 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 21/31.01.2024 privind aprobarea temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții Extindere, modernizare Filiala ,,Dumitru Almaș” Dărmănești a Bibliotecii Județene ,,G.T.Kirileanu” Neamț - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
22 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 22/31.01.2024 privind aprobarea unei documentații tehnico-economice pentru obiectivul de investiții Extindere, modernizare Filiala ,,Dumitru Almaș” Dărmănești a Bibliotecii Județene ,,G.T.Kirileanu” Neamț - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
23 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 23/12.02.2024 privind aprobarea devizului general actualizat pentru un obiectiv de investiții de interes județean - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
24 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 24/12.02.2024 privind aprobarea unei documentații tehnico-economice pentru un obiectiv de investiții de interes județean - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
25 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 25/12.02.2024 privind acordarea unui ajutor individual de minimis în favoarea Companiei Județene APA SERV S.A - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
26 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 26/12.02.2024 pentru aprobarea Programului privind acordarea finanţărilor nerambursabile pentru activități sportive, valabil pe anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
27 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 27/12.02.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza DALI pentru un obiectiv de investiții - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
28 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 28/12.02.2024 privind luarea unor măsuri pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare-consolidare Pavilion Oncologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț” - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
29 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 29/12.02.2024 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
30 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 30/29.02.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Săbăoani pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
31 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 31/29.02.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Horia pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
32 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 32/29.02.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Grumăzești pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
33 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 33/29.02.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Orașului Târgu-Neamț pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
34 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 34/29.02.2024 privind luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate în proprietatea Județului Neamț - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
35 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 35/29.02.2024 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.172/2022 privind avizarea comisiei de concurs/examen, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman Modifica 172/2022 (art.1 alin.(2)) Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
36 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 36/29.02.2024 privind aprobarea valorii și plății cotizației datorată de Județul Neamț în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europei - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
37 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 37/29.02.2024 privind aprobarea valorii și plății cotizației datorată de Județul Neamț în calitate de membru al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
38 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 38/29.02.2024 privind aprobarea contribuţiei Judeţului Neamţ la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Neamţ pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
39 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 39/29.02.2024 privind aprobarea devizelor generale actualizate pentru unele obiective de investiții de interes public județean - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
40 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 40/29.02.2024 privind actualizarea Programului tranzitoriu de transport public județean de persoane, prin curse regulate, în județul Neamț Modifica 137/2023 (anexele nr.1 și nr.5) Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
41 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 41/29.02.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Roman pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
42 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 42/29.02.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Sagna pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
43 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 43/29.02.2024 privind aprobarea unei asocieri cu Direcția Județeană de Sport Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
44 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 44/29.02.2024 privind aprobarea plății contribuției financiare datorată de Județul Neamț la Fondul de Dezvoltare Regională - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
45 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 45/29.02.2024 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Modifica 183/2023 (anexa nr.2) Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
46 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 46/29.02.2024 privind emiterea unui aviz prevăzut de Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
47 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 47/29.02.2024 pentru aprobarea Programului privind acordarea finanţărilor nerambursabile pentru proiecte în domeniul social și proiecte în domeniul cultură, valabil pe anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
48 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 48/29.02.2024 privind aprobarea temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: Rețea instalație incendiu- interioară și exterioară - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
49 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 49/29.02.2024 privind aprobarea temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: Sistem de supraveghere video și control acces - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
50 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 50/29.02.2024 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.192/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Neamț Modifica 192/2020 (anexa nr.4 si anexa nr.5) Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
51 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 51/29.02.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Tămășeni pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
52 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 52/29.02.2024 privind prelungirea Contractului de administrare a ariilor naturale protejate din Masivul Ceahlău - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
53 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 53/29.02.2024 privind aprobarea valorii și plății cotizației financiare datorată de Județul Neamț în calitate de membru al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
54 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 54/29.02.2024 privind aprobarea majorării cuantumului alocației zilnice de hrană/beneficiar/zi pentru adulții precum și pentru copiii și tinerii din cadrul serviciilor sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
55 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 55/29.02.2024 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat și cheltuielilor finanțate de la bugetul local pentru Proiect integrat: Modernizare, consolidare și reabilitare drumuri și poduri județene, obiective ce asigură conectarea la rețeaua TEN-T, județul Neamț Anexa 1 poate fi consultată în cadrul Serviciului Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial


- Abroga 31/2023
- Abroga 253/2023
Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
56 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 56/29.02.2024 privind aprobarea devizului general actualizat și luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „Mobilitate fără bariere- Locuința protejată Dolia, Locuința protejată Nemțișor, Locuința protejată Stânca și Centrul de zi Pipirig” Abroga 233/2021

Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
57 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 57/11.03.2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.282/2023 Modifica 282/2023 Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
58 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 58/18.03.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Dochia pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
59 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 59/18.03.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Doljești pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
60 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 60/18.03.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Dragomirești pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
61 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 61/18.03.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Ceahlău pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
62 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 62/18.03.2024 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Neamț, cu valabilitate 2024-2033 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
63 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 63/18.03.2024 privind aprobarea valorii și plății cotizației datorată de U.A.T. Județul Neamț în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
64 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 64/18.03.2024 privind aprobarea valorii și plății cotizației datorată de U.A.T. Județul Neamț în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „PROTECȚIA ANIMALELOR NEAMŢ” - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
65 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 65/18.03.2024 privind aprobarea valorii și plății cotizației datorată de Județul Neamț în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ” - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
66 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 66/18.03.2024 pentru modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț - Modifica 56/2023
- Modifica 81/2023
Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
67 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 67/18.03.2024 privind aprobarea valorii și plății cotizației datorată de Județul Neamț în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „EURONEST” - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
68 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 68/18.03.2024 privind luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate în proprietatea Județului Neamț - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
69 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 69/18.03.2024 privind modificarea statului de funcții al Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău Modifica 67/2021 (anexa nr.2) Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
70 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 70/18.03.2024 privind luarea unor măsuri referitoare la bunurile aflate în proprietatea Județului Neamț, aferente proiectului de interes județean Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Ion Creangă” Humulești, cod SMIS 116524 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
71 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 71/18.03.2024 privind modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Modifica 273/2022 (anexa nr.2.1, anexa nr. 2.2, anexa nr. 2.3, anexa nr. 2.7, anexa nr. 2.8, anexa nr. 2.9, anexa nr. 2.10) Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
72 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 72/18.03.2024 privind modificarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Modifica 103/2023 (anexa nr.1, anexa nr. 2) Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
73 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 73/18.03.2024 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a unei sume din cota de 6% din impozitul pe venit, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean Neamț pe anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
74 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 74/03.04.2024 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 9/2024 privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț Modifica 9/2024 (anexele nr.1 și 2) Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
75 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 75/03.04.2024 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Județului Neamț - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
76 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 76/03.04.2024 pentru emiterea unui acord de ocupare a terenului pentru proiectul “Reabilitare și modernizare transport ecologic” - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
77 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 77/03.04.2024 privind luarea unor măsuri referitoare la proiectul de interes județean „Achiziție autobuze ecologice" A fost formulat 1 Amendament avizat favorabil in plenul ședinței

Modifica 130/2022 (art. 2 alin.(1) și anexele nr.1 și 3)
Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
78 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 78/03.04.2024 privind emiterea unui acord - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
79 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 79/03.04.2024 privind luarea unor măsuri referitoare la obiectivul de interes județean „Suplimentarea debitului de apă potabilă pentru zona Nord – Tg.Neamț (aducțiune Preutești – Tg.Neamț)” - Modifica 18/2020 (art.2 și anexa nr.2)
- Modifica 210/2021 (anexa nr.2)
Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
80 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 80/15.04.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Bâra pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
81 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 81/15.04.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Dămuc pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
82 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 82/15.04.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Gâdinți pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
83 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 83/15.04.2024 privind luarea unor măsuri referitoare la un mijloc fix aflat în proprietatea Județului Neamț - Modifica 233/2019 Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
84 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 84/15.04.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Războieni pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
85 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 85/15.04.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Timișești pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
86 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 86/15.04.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Bicaz-Chei pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
87 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 87/15.04.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Tazlău pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
88 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 88/15.04.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Grințieș pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
89 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 89/15.04.2024 privind luarea unor măsuri referitoare la aprobarea unei documentații de atribuire și acordarea unui mandat special - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
90 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 90/15.04.2024 privind aprobarea temei de proiectare aferentă unui obiectiv de investiții de interes județean - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
91 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 91/15.04.2024 privind aprobarea unei asocieri cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț în vederea organizării Concursului ”Coșul cu fructe-Coșul cu sănătate” – Ediția a III-a - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
92 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 92/15.04.2024 privind acordarea unui mandat special - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
93 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 93/15.04.2024 privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu” Neamţ - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
94 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 94/15.04.2024 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț - Modifica 273/2022 (anexele nr.1, 1.7 și 2.7) Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
95 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 95/15.04.2024 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț - Modifica 183/2023 (anexa nr.2 ) Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
96 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 96/15.04.2024 privind aprobarea închirierii unui teren aparținând domeniului public județean - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
97 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 97/15.04.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Societății Comerciale „Drupo Neamț” S.A. - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
98 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 98/15.04.2024 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț - Abroga 273/2022 Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
99 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 99/15.04.2024 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale unităților sanitare din subordinea Consiliului Județean Neamț - Abroga 103/2023
- Abroga 113/2022
Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
100 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 100/15.04.2024 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț - Abroga 183/2023
Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
101 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 101/15.04.2024 privind aprobarea organigramelor și a statelor de funcţii ale unor instituții publice din subordinea Consiliului Județean Neamț - Abroga 226/2017
- Abroga 23/2023
- Abroga 67/2021
- Abroga 70/2021
- Abroga 175/2022
- Abroga 263/2021
Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
102 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 102/15.04.2024 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamţ - Abroga 110/2022 Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
103 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 103/15.04.2024 privind aprobarea unui Acord de asociere - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
104 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 104/15.04.2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.282/2023 - Modifica 282/2023 Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
105 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 105/15.04.2024 privind acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Neamț aparținând cultelor religioase recunoscute din România - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
106 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 106/15.04.2024 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Adrian BOURCEANU - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
107 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 107/26.04.2024 privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Neamț - Completeaza 25/1999 Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
108 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 108/26.04.2024 privind luarea unor măsuri în ceea ce privește o serie de bunuri aflate în proprietatea Județului Neamț - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
109 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 109/26.04.2024 privind aprobarea costului anual de întreținere pentru copilul aflat în situații speciale pe anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
110 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 110/26.04.2024 privind aprobarea costului anual de întreținere pentru adultul aflat în situații speciale pe anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
111 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 111/26.04.2024 privind aprobarea unei documentații tehnico-economice aferentă obiectivului de investiții „Sistem de supraveghere video” la Casa de Tip Familial Veronica, Complex de Servicii Ozana, Tg.Neamț, str. 1 Decembrie 1918, nr.134 A - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
112 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 112/26.04.2024 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2025 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
113 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 113/26.04.2024 privind luarea unor măsuri referitoare la bunurile aflate în proprietatea Județului Neamț, aferente proiectului de interes județean Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
114 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 114/26.04.2024 privind încheierea unui acord de cooperare cu Raionul Dubăsari, Republica Moldova - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
115 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 115/26.04.2024 privind aprobarea valorii și plății cotizației datorată de Județul Neamț în calitate de membru al Asociației „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
116 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 116/26.04.2024 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și a situațiilor financiare pe anul 2023 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
117 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 117/26.04.2024 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31 martie 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
118 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 118/26.04.2024 privind aprobarea valorii și plății cotizației datorată de Județul Neamț în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „METROPOLITAN GAZ” NEAMȚ - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
119 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 119/26.04.2024 privind aprobarea valorii și plății cotizației datorată de Județul Neamț în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „HĂȘMAȘUL MARE” - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
120 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 120/26.04.2024 privind luarea unor măsuri pentru asigurarea transportului public rutier de persoane prin curse regulate în județul Neamț, pentru perioada 2024-2033 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
121 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 121/26.04.2024 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț - Modifica 183/2023 (anexa nr.2 )
- Modifica 100/2024 (anexa nr.2 )
Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
122 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 122/26.04.2024 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare de către Compania Județeană APA SERV SA - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
123 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 123/26.04.2024 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2024 - Modifica 29/2024 Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
124 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 124/26.04.2024 privind aprobarea unei asocieri cu Comuna Alexandru cel Bun în vederea realizării unor lucrări de interes public județean - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
125 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 125/26.04.2024 privind aprobarea unei asocieri cu Orașul Târgu-Neamț în vederea realizării unor lucrări de interes public județean - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
126 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 126/26.04.2024 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ - Modifica 103/2023 (anexa nr.2)
- Modifica 99/2024 (anexa nr.1b)
Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
127 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 127/26.04.2024 privind aprobarea unei asocieri cu Municipiul Roman în vederea realizării unor lucrări de interes public județean - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
128 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 128/26.04.2024 privind aprobarea unei asocieri cu Orașul Bicaz în vederea realizării unor lucrări de interes public județean - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
129 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 129/16.05.2024 privind aprobarea unui protocol - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
130 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 130/16.05.2024 privind modificarea unei hotărâri a Consiliului Județean Neamț - Modifica 55/2024 (anexa nr. 2) Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
131 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 131/30.05.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Ion Creangă pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
132 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 132/30.05.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Pipirig pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
133 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 133/30.05.2024 privind luarea unor măsuri referitoare la bunurile aflate în proprietatea Județului Neamț, aferente proiectului de interes județean Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
134 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 134/30.05.2024 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman - Modifica 99/2024 (anexa nr. 2b)
- Modifica 113/2022 (anexa nr. 2)
Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
135 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 135/30.05.2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de Administrare a Parcului Național Ceahlău - Abroga 45/2016 Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
136 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 136/30.05.2024 privind emiterea avizului pentru „Regulamentul local privind realizarea și amplasarea în zona drumurilor publice de interes local a oricăror construcții, lucrări, amenajări sau instalații în orice scop”, din Comuna Gârcina - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
137 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 137/30.05.2024 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Piatra Neamț pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
138 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 138/30.05.2024 privind aprobarea temei de proiectare aferentă unui obiectiv de investiții de interes județean - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
139 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 139/30.05.2024 privind emiterea Acordului de ocupare a unor terenuri aferente unui proiect de interes public județean - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
140 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 140/30.05.2024 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită, pe o perioadă determinată, a unor bunuri mobile, proprietatea Județului Neamț - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
141 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 141/30.05.2024 privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț și a serviciilor sociale cu personalitate juridică din structura acesteia - Abroga 51/2023
- Abroga 56/2023
Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
142 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 142/30.05.2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman - Abroga 96/2020 Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
143 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 143/30.05.2024 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.192/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Neamț - Modifica 192/2020 (anexa nr.5 ) Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
144 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 144/30.05.2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț - Abroga 37/2018
Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
145 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 145/30.05.2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public SALVAMONT Neamț - Abroga 120/2015 Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
146 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 146/30.05.2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.137/2023 - Modifica 137/2023 Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
147 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 147/30.05.2024 privind acordarea unui mandat special - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
148 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 148/30.05.2024 privind aprobarea unei asocieri cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
149 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 149/30.05.2024 privind aprobarea unei asocieri cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
150 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 150/30.05.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă obiectivului de investiții Consolidare DJ 280, km 33+140-34+220 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
151 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 151/30.05.2024 privind aprobarea devizelor generale actualizate pentru unele obiective de investiții de interes public județean - Modifica 350/2017
- Modifica 307/2022
Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
152 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 152/30.05.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă obiectivului de investiții Modernizare drum județean DJ 156E Luminiș Negulești km 7+013-8+000, Județul Neamț - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
153 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 153/30.05.2024 privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 26/2024 - Completeaza 26/2024 (anexa nr.2 ) Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
154 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 154/30.05.2024 privind aprobarea unei asocieri cu Federația Română de Dans Sportiv în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
155 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 155/30.05.2024 privind aprobarea unui acord de asociere pentru organizarea unui eveniment cultural de interes public județean - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
156 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 156/30.05.2024 privind desemnarea și validarea unei persoane ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Neamț - Modifica 108/2021
- Modifica 199/2021 (art. 1)
Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
157 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 157/30.05.2024 privind completarea componenței Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Neamţ - Completeaza 165/2015
Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
158 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 158/27.06.2024 pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, administrate și finanțate din bugetul Județului Neamț pentru anul 2024 - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
159 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 159/27.06.2024 privind aprobarea majorării cuantumului alocației de hrană/bolnav internat/zi în cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
160 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 160/27.06.2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Complexului Muzeal Național Neamț - Abroga 70/2021
Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
161 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 161/27.06.2024 privind emiterea acordului pentru închirierea unui bun din domeniul public al Județului Neamț - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
162 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 162/27.06.2024 privind luarea unor măsuri pentru întreținerea și repararea drumurilor județene - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
163 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 163/27.06.2024 privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din județul Neamț - Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
164 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 164/27.06.2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Teatrului Tineretului Piatra Neamț - Abroga 124/2018 Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
165 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 165/27.06.2024 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2024 - Modifica 29/2024 (anexele nr. 1 - 6 )
Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
166 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 166/27.06.2024 privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare aferente unor servicii sociale din cadrul Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ - Abroga 47/2023 Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
167 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 167/27.06.2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț - Abroga 136/2015 Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
168 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 168/27.06.2024 privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamţ - Abroga 101/2024
- Abroga 226/2017
Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
169 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 169/27.06.2024 pentru luarea unor măsuri privind un bun ce aparține domeniului privat al Județului Neamț - Modifica 75/2024 Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
170 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 170/27.06.2024 privind adoptarea Monografiei economico-militare a judeţului Neamţ Document clasificat Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
171 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 171/27.06.2024 privind organizarea evenimentului „Festivalul B Zone Folk România”, ediția a IV-a Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
172 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 172/27.06.2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu” Neamț - Abroga 8/2021 Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
173 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 173/27.06.2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț - Abroga 147/2022 Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
174 Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 174/27.06.2024 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț - Modifica 98/2024 (anexele nr. 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.11, 2.12, 2.15, 2.16 și 2.20)
Instituția Prefectului Persoanelor/autorităților interesate Vezi HCJ
# Conținut act - pe scurt Modificată - Abrogată Comunicată