Hotărâri ale Consiliului Județean 2020

Nr. Dată Titlu Link
1 10/01/2020 privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului Judeţului Neamţ Vezi HCJ
2 10/01/2020 privind luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate în patrimoniul public al Județului Neamț Vezi HCJ
3 10/01/2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.261/2019 Vezi HCJ
4 28/01/2020 privind validarea rezultatelor concursului/examenelor pentru ocuparea unor funcţii de şef secţie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
5 28/01/2020 privind validarea unei persoane ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ Vezi HCJ
6 28/01/2020 privind aprobarea unei asocieri cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
7 28/01/2020 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Agapia pentru finanțarea în comun a unei activități de interes public județean Vezi HCJ
8 28/01/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Piatra-Neamț pentru anul 2020 Vezi HCJ
9 28/01/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Grumăzești pentru anul 2020 Vezi HCJ
10 28/01/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Tămășeni pentru anul 2020 Vezi HCJ
11 28/01/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Botești pentru anul 2020 Vezi HCJ
12 28/01/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Hangu pentru anul 2020 Vezi HCJ
13 28/01/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Orașului Bicaz pentru anul 2020 Vezi HCJ
14 28/01/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Farcașa pentru anul 2020 Vezi HCJ
15 28/01/2020 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare aferente serviciilor sociale destinate copiilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Vezi HCJ
16 28/01/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 205/2017 privind reorganizarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Neamţ Vezi HCJ
17 28/01/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Horia pentru anul 2020 Vezi HCJ
18 28/01/2020 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean Vezi HCJ
19 28/01/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (SF) pentru obiectivul de investiție ”Porțile Neamțului” Vezi HCJ
20 28/01/2020 privind aprobarea unei asocieri cu Federația Română de Dans Sportiv în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
21 28/01/2020 privind asocierea Județului Neamț cu Federația Română de Tenis în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
22 28/01/2020 privind aprobarea proiectului de interes public județean „Gala Ambasadorilor Nemțeni”, Ediția a III-a Vezi HCJ
23 28/01/2020 privind scoaterea din funcțiune a unor bunuri aflate în proprietatea Județului Neamț Vezi HCJ
24 28/01/2020 privind aprobarea solicitării de transmitere a unui teren din domeniul public al Comunei Tazlău în domeniul public al Județului Vezi HCJ
25 28/01/2020 privind darea unor bunuri în administrarea Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău Vezi HCJ
26 28/01/2020 privind luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri Vezi HCJ
27 28/01/2020 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, estimări pentru anii 2021-2023 Vezi HCJ
28 28/01/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Pipirig pentru anul 2020 Vezi HCJ
29 28/01/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Vânători-Neamț pentru anul 2020 Vezi HCJ
30 28/01/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Săbăoani pentru anul 2020 Vezi HCJ
31 28/01/2020 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
32 28/01/2020 privind acordarea unor stimulente financiare lunare la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
33 28/01/2020 privind încheierea unui acord de asociere cu U.A.T. Comuna Bozieni în vederea implementării proiectului „Șansa la educație, viitor asigurat”(SEVA) Vezi HCJ
34 28/01/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Neamț în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ Vezi HCJ
35 28/01/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul Comisiei județene în domeniul egalității de șanse Vezi HCJ
36 28/01/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în comisia de concurs/examen, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman Vezi HCJ
37 31/01/2020 privind modificarea tarifelor vizând activitatea de eliminare a deșeurilor la Depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov Vezi HCJ
38 31/01/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 20/2020 privind aprobarea unei asocieri cu Federația Română de Dans Sportiv în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
39 31/01/2020 privind validarea rezultatului examenului pentru ocuparea funcţiei de şef Secţie Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
40 17/02/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Orașului Târgu-Neamț pentru anul 2020 Vezi HCJ
41 17/02/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Grințieș pentru anul 2020 Vezi HCJ
42 17/02/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Dragomirești pentru anul 2020 Vezi HCJ
43 17/02/2020 privind aprobarea unui acord de asociere cu Orașul Roznov pentru finanțarea în comun a unei activități de interes public județean Vezi HCJ
44 17/02/2020 privind aprobarea unei asocieri cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
45 17/02/2020 privind aprobarea fondurilor necesare organizării și desfășurării olimpiadelor și concursurilor școlare județene în anul 2020 Vezi HCJ
46 17/02/2020 privind aprobarea unei asocieri cu Colegiul Național de Informatică Piatra-Neamț în vederea realizării unor acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
47 17/02/2020 privind aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România Vezi HCJ
48 17/02/2020 privind aprobarea suplimentării numărului de posturi finanțate de la bugetul de stat pentru personalul neclerical aparținând cultelor religioase recunoscute din România Vezi HCJ
49 17/02/2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.207/2017 Vezi HCJ
50 17/02/2020 privind modificarea statului de funcţii al Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamţ Vezi HCJ
51 17/02/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.294/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes județean „Reabilitare și modernizare transport ecologic” Vezi HCJ
52 17/02/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.295/2018 privind încheierea unui Acord de Parteneriat pentru realizarea proiectului „Reabilitare și modernizare transport ecologic” Vezi HCJ
53 17/02/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru un obiectiv de investiții de interes public județean Vezi HCJ
54 17/02/2020 privind aprobarea evenimentelor de turism pe care Consiliul Județean Neamț le organizează sau la care participă în anul 2020 Vezi HCJ
55 17/02/2020 privind aprobarea bugetului Județului Neamț pe anul 2020 Vezi HCJ
56 17/02/2020 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean Neamț pe anul 2020 Vezi HCJ
57 17/02/2020 pentru aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2020 Vezi HCJ
58 26/02/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Vezi HCJ
59 26/02/2020 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public SALVAMONT Neamț Vezi HCJ
60 26/02/2020 privind aprobarea valorii și plății cotizației/contribuției financiare datorată de Județul Neamț în calitate de membru al unor asociații de dezvoltare intercomunitară sau altor organizații neguvernamentale, precum și pentru Fondul de Dezvoltare Regională Vezi HCJ
61 26/02/2020 privind aprobarea valorii totale a proiectului „Reabilitare și modernizare transport ecologic” și a cheltuielilor aferente Vezi HCJ
62 26/02/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Roman pentru anul 2020 Vezi HCJ
63 26/02/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Crăcăoani pentru anul 2020 Vezi HCJ
64 26/02/2020 privind încheierea unui acord de cooperare cu Guvernoratul Gharbia, Republica Arabă Egipt Vezi HCJ
65 26/02/2020 pentru rectificarea anexelor nr.4 și 5 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.15/2020 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare aferente serviciilor sociale destinate copiilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Vezi HCJ
66 26/02/2020 privind avizarea comisiei de concurs/examen, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman Vezi HCJ
67 26/02/2020 privind darea în administrare a unui bun către Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Alexandru Roșca” în vederea implementării proiectului „Șansa la educație, viitor asigurat”(SEVA) Vezi HCJ
68 26/02/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru un obiectiv de investiții de interes public județean Vezi HCJ
Nr. Dată Titlu Link