Hotărâri ale Consiliului Județean 2020

Nr. Dată Titlu Conținut Anexe
1 10/01/2020 privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului Judeţului Neamţ Vezi HCJ
2 10/01/2020 privind luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate în patrimoniul public al Județului Neamț Vezi HCJ Vezi anexa
3 10/01/2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.261/2019 Vezi HCJ
4 28/01/2020 privind validarea rezultatelor concursului/examenelor pentru ocuparea unor funcţii de şef secţie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
5 28/01/2020 privind validarea unei persoane ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ Vezi HCJ
6 28/01/2020 privind aprobarea unei asocieri cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ Vezi anexa
7 28/01/2020 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Agapia pentru finanțarea în comun a unei activități de interes public județean Vezi HCJ Vezi anexa
8 28/01/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Piatra-Neamț pentru anul 2020 Vezi HCJ Vezi anexa
9 28/01/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Grumăzești pentru anul 2020 Vezi HCJ Vezi anexa
10 28/01/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Tămășeni pentru anul 2020 Vezi HCJ Vezi anexa
11 28/01/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Botești pentru anul 2020 Vezi HCJ Vezi anexa
12 28/01/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Hangu pentru anul 2020 Vezi HCJ Vezi anexa
13 28/01/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Orașului Bicaz pentru anul 2020 Vezi HCJ Vezi anexa
14 28/01/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Farcașa pentru anul 2020 Vezi HCJ Vezi anexa
15 28/01/2020 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare aferente serviciilor sociale destinate copiilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Vezi HCJ Vezi anexe 1-3
Vezi anexe 4-7
Vezi anexe 8-12
Vezi anexe 13-16
Vezi anexe 17-20
Vezi anexe 21-25
Vezi anexe 26-30
Vezi anexe 31-35
Vezi anexe 36-39
Vezi anexe 40-42
Vezi anexe 43-47
Vezi anexe 48-51
16 28/01/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 205/2017 privind reorganizarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Neamţ Vezi HCJ
17 28/01/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Horia pentru anul 2020 Vezi HCJ Vezi anexa
18 28/01/2020 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean Vezi HCJ
19 28/01/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (SF) pentru obiectivul de investiție ”Porțile Neamțului” Vezi HCJ
20 28/01/2020 privind aprobarea unei asocieri cu Federația Română de Dans Sportiv în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ Vezi anexa
21 28/01/2020 privind asocierea Județului Neamț cu Federația Română de Tenis în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ Vezi anexa
22 28/01/2020 privind aprobarea proiectului de interes public județean „Gala Ambasadorilor Nemțeni”, Ediția a III-a Vezi HCJ Vezi anexa
23 28/01/2020 privind scoaterea din funcțiune a unor bunuri aflate în proprietatea Județului Neamț Vezi HCJ Vezi anexa
24 28/01/2020 privind aprobarea solicitării de transmitere a unui teren din domeniul public al Comunei Tazlău în domeniul public al Județului Vezi HCJ Vezi anexa
25 28/01/2020 privind darea unor bunuri în administrarea Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău Vezi HCJ Vezi anexa
26 28/01/2020 privind luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri Vezi HCJ Vezi anexa
27 28/01/2020 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, estimări pentru anii 2021-2023 Vezi HCJ Vezi anexa
28 28/01/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Pipirig pentru anul 2020 Vezi HCJ Vezi anexa
29 28/01/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Vânători-Neamț pentru anul 2020 Vezi HCJ Vezi anexa
30 28/01/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Săbăoani pentru anul 2020 Vezi HCJ Vezi anexa
31 28/01/2020 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ Vezi anexa
32 28/01/2020 privind acordarea unor stimulente financiare lunare la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
33 28/01/2020 privind încheierea unui acord de asociere cu U.A.T. Comuna Bozieni în vederea implementării proiectului „Șansa la educație, viitor asigurat”(SEVA) Vezi HCJ Vezi anexa
34 28/01/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Neamț în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ Vezi HCJ Vezi anexa
35 28/01/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul Comisiei județene în domeniul egalității de șanse Vezi HCJ
36 28/01/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în comisia de concurs/examen, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman Vezi HCJ
37 31/01/2020 privind modificarea tarifelor vizând activitatea de eliminare a deșeurilor la Depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov Vezi HCJ Vezi anexa
38 31/01/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 20/2020 privind aprobarea unei asocieri cu Federația Română de Dans Sportiv în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ Vezi anexa
39 31/01/2020 privind validarea rezultatului examenului pentru ocuparea funcţiei de şef Secţie Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
40 17/02/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Orașului Târgu-Neamț pentru anul 2020 Vezi HCJ Vezi anexa
41 17/02/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Grințieș pentru anul 2020 Vezi HCJ Vezi anexa
42 17/02/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Dragomirești pentru anul 2020 Vezi HCJ Vezi anexa
43 17/02/2020 privind aprobarea unui acord de asociere cu Orașul Roznov pentru finanțarea în comun a unei activități de interes public județean Vezi HCJ Vezi anexa
44 17/02/2020 privind aprobarea unei asocieri cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ Vezi anexa
45 17/02/2020 privind aprobarea fondurilor necesare organizării și desfășurării olimpiadelor și concursurilor școlare județene în anul 2020 Vezi HCJ
46 17/02/2020 privind aprobarea unei asocieri cu Colegiul Național de Informatică Piatra-Neamț în vederea realizării unor acțiuni de interes public județean Vezi HCJ Vezi anexa
47 17/02/2020 privind aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România Vezi HCJ
48 17/02/2020 privind aprobarea suplimentării numărului de posturi finanțate de la bugetul de stat pentru personalul neclerical aparținând cultelor religioase recunoscute din România Vezi HCJ
49 17/02/2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.207/2017 Vezi HCJ Vezi anexa
50 17/02/2020 privind modificarea statului de funcţii al Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamţ Vezi HCJ
51 17/02/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.294/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes județean „Reabilitare și modernizare transport ecologic” Vezi HCJ Vezi anexa 2
Vezi anexa 4
52 17/02/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.295/2018 privind încheierea unui Acord de Parteneriat pentru realizarea proiectului „Reabilitare și modernizare transport ecologic” Vezi HCJ Vezi anexa
53 17/02/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru un obiectiv de investiții de interes public județean Vezi HCJ
54 17/02/2020 privind aprobarea evenimentelor de turism pe care Consiliul Județean Neamț le organizează sau la care participă în anul 2020 Vezi HCJ Vezi anexa
55 17/02/2020 privind aprobarea bugetului Județului Neamț pe anul 2020 Vezi HCJ Vezi anexa 1
Vezi anexa 2
Vezi anexa 3
Vezi anexa 4
Vezi anexa 5
56 17/02/2020 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean Neamț pe anul 2020 Vezi HCJ Vezi anexa
57 17/02/2020 pentru aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2020 Vezi HCJ Vezi anexa 1
Vezi anexa 2
Vezi anexa 3
Vezi anexa 4
58 26/02/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Vezi HCJ Vezi anexa
59 26/02/2020 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public SALVAMONT Neamț Vezi HCJ
60 26/02/2020 privind aprobarea valorii și plății cotizației/contribuției financiare datorată de Județul Neamț în calitate de membru al unor asociații de dezvoltare intercomunitară sau altor organizații neguvernamentale, precum și pentru Fondul de Dezvoltare Regională Vezi HCJ Vezi anexa
61 26/02/2020 privind aprobarea valorii totale a proiectului „Reabilitare și modernizare transport ecologic” și a cheltuielilor aferente Vezi HCJ
62 26/02/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Roman pentru anul 2020 Vezi HCJ Vezi anexa
63 26/02/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Crăcăoani pentru anul 2020 Vezi HCJ Vezi anexa
64 26/02/2020 privind încheierea unui acord de cooperare cu Guvernoratul Gharbia, Republica Arabă Egipt Vezi HCJ Vezi anexa
65 26/02/2020 pentru rectificarea anexelor nr.4 și 5 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.15/2020 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare aferente serviciilor sociale destinate copiilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Vezi HCJ
66 26/02/2020 privind avizarea comisiei de concurs/examen, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman Vezi HCJ
67 26/02/2020 privind darea în administrare a unui bun către Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Alexandru Roșca” în vederea implementării proiectului „Șansa la educație, viitor asigurat”(SEVA) Vezi HCJ
68 26/02/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru un obiectiv de investiții de interes public județean Vezi HCJ
69 18/03/2020 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2020 Vezi HCJ Vezi anexa 1
Vezi anexa 2
Vezi anexa 3
Vezi anexa 4
Vezi anexa 5
70 30/03/2020 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2020 Consiliul Judetean Neamt, HCJ 70 din 30 martie 2020 -
71 30/03/2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ 71 din 30 martie 2020 -
72 30/03/2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman Consiliul Judetean Neamt, HCJ 72 din 30 martie 2020 -
73 30/03/2020 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.93/2019 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2020 Consiliul Judetean Neamt, HCJ 73 din 30 martie 2020 -
74 30/03/2020 privind aprobarea costului mediu lunar/copil pentru contractarea de servicii sociale pentru anul 2020 Consiliul Judetean Neamt, HCJ 74 din 30 martie 2020 -
75 30/03/2020 privind aprobarea costului anual de întreținere pentru copilul aflat în situații speciale, pentru anul 2020 Consiliul Judetean Neamt, HCJ 75 din 30 martie 2020 -
76 30/03/2020 privind aprobarea costului anual de întreținere pentru adultul aflat în situații speciale și a costului mediu lunar de întreținere pentru contractarea de servicii sociale, pentru anul 2020 Consiliul Judetean Neamt, HCJ 76 din 30 martie 2020 -
77 03/04/2020 privind aprobarea contribuției Județului Neamț la realizarea de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST a obiectivului de investiții „Spitalul Mobil Covid 19 Regiunea Nord-Est România” Consiliul Judetean Neamt, HCJ 77 din 03 aprilie 2020 -
78 03/04/2020 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Județean Neamţ nr. 57/17.02.2020 privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2020 Consiliul Judetean Neamt, HCJ 78 din 03 aprilie 2020 -
79 03/04/2020 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2020 Consiliul Judetean Neamt, HCJ 79 din 03 aprilie 2020 -
80 03/04/2020 privind aprobarea contribuţiei Judeţului Neamţ la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ pentru anul 2020 Consiliul Judetean Neamt, HCJ 80 din 03 aprilie 2020 -
81 10/04/2020 privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „BARRIER - FREE” Consiliul Judetean Neamt, HCJ 81 din 10 aprilie 2020 -
82 10/04/2020 privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „Mobilitate fără bariere pentru copii cu dizabilități” Consiliul Judetean Neamt, HCJ 82 din 10 aprilie 2020 -
83 10/04/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.184/2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Reabilitare, consolidare, reparații și amenajări interioare la Casa Iordache Cantacuzino” strada Stânjenelului, nr.27, comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ 83 din 10 aprilie 2020 -
84 10/04/2020 privind aprobarea unei asocieri cu Orașul Târgu-Neamț în vederea realizării unor lucrări de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ 84 din 10 aprilie 2020 -
85 10/04/2020 privind aprobarea unei asocieri cu Orașul Bicaz în vederea realizării unor lucrări de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ 85 din 10 aprilie 2020 -
86 10/04/2020 privind aprobarea unei asocieri cu Comuna Alexandru cel Bun în vederea realizării unor lucrări de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ 86 din 10 aprilie 2020 -
87 10/04/2020 privind aprobarea temei de proiectare aferente obiectivului de investiții de interes județean „AMENAJARE LIFT EXTERIOR” corp C32, Secția Boli Infecțioase Consiliul Judetean Neamt, HCJ 87 din 10 aprilie 2020 -
88 10/04/2020 privind luarea unor măsuri referitoare la Complexul Muzeal Național Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ 88 din 10 aprilie 2020 -
89 10/04/2020 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public SALVAMONT Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ 89 din 10 aprilie 2020 -
90 10/04/2020 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului Tineretului Piatra Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ 90 din 10 aprilie 2020 -
91 10/04/2020 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ 91 din 10 aprilie 2020 -
92 23/04/2020 privind majorarea nivelului alocației de hrană pentru consumul colectiv din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț pentru pacienții internați pozitiv COVID-19 și pacienții internați suspecți COVID-19 Consiliul Judetean Neamt, HCJ 92 din 23 aprilie 2020 -
93 11/05/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Gâdinți pentru anul 2020 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 93 din 11 mai 2020 -
94 11/05/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Pângărați pentru anul 2020 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 94 din 11 mai 2020 -
95 11/05/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Cordun pentru anul 2020 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 95 din 11 mai 2020 -
96 11/05/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 96 din 11 mai 2020 -
97 11/05/2020 privind aprobarea valorii și plății cotizației datorată de Județul Neamț în calitate de membru al unor asociații Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 97 din 11 mai 2020 -
98 11/05/2020 privind acceptarea unei donații și luarea unor măsuri conexe Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 98 din 11 mai 2020 -
99 11/05/2020 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Judeţului Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 99 din 11 mai 2020 -
100 11/05/2020 privind aprobarea unei solicitări de transmitere a unui imobil (teren) din proprietatea Orașului Târgu-Neamț în proprietatea Județului Neamț, precum și transmiterea unui imobil (teren) din domeniul public al Județului Neamț în domeniul public al Orașului Târgu Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 100 din 11 mai 2020 -
101 11/05/2020 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și a situațiilor financiare pe anul 2019 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 101 din 11 mai 2020 -
102 11/05/2020 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31 martie 2020 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 102 din 11 mai 2020 -
103 11/05/2020 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 103 din 11 mai 2020 -
104 11/05/2020 pentru aprobarea unor acorduri de asociere în domeniul sănătății Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 104 din 11 mai 2020 -
105 11/05/2020 pentru aprobarea unei asocieri cu Municipiul Roman în vederea realizării unor lucrări de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 105 din 11 mai 2020 -
106 11/05/2020 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2020 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 106 din 11 mai 2020 -
107 11/05/2020 privind suspendarea și suplimentarea unor linii de gardă aprobate pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 107 din 11 mai 2020 -
108 11/05/2020 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unui spațiu aflat în proprietatea Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 108 din 11 mai 2020 -
109 11/05/2020 privind emiterea acordului de realizare a unor lucrări Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 109 din 11 mai 2020 -
110 11/05/2020 privind acordarea unor mandate speciale Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 110 din 11 mai 2020 -
111 11/05/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.352/2017 privind aprobarea proiectului „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman” și a cheltuielilor legate de acest proiect Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 111 din 11 mai 2020 -
112 16/06/2020 privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „CARE- Comunitate pentru Alternative familiale, Recuperare și Egalitate” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 112 din 16 iunie 2020 -
113 16/06/2020 privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „ȘANSE EGALE PENTRU TOȚI COPIII” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 113 din 16 iunie 2020 -
114 16/06/2020 privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „INVESTIM PENTRU CALITATE ȘI DIVERSITATE” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 114 din 16 iunie 2020 -
115 16/06/2020 privind aprobarea devizelor generale actualizate după finalizarea procedurilor de achiziție și a contribuției proprii a Județului Neamț pentru realizarea unor obiective de investiții de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 115 din 16 iunie 2020 -
116 16/06/2020 privind luarea unor măsuri în legătură cu Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” nr.8/3918/13.09.2016 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 116 din 16 iunie 2020 -
117 26/06/2020 privind încheierea unui acord de asociere cu UAT Comuna Văleni în vederea implementării proiectului „ȘTEFAN- Susținerea Transversală a Educației prin Acțiuni în județul Neamț” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 117 din 26 iunie 2020 -
118 26/06/2020 privind încheierea unui acord de asociere cu UAT Comuna Stănița în vederea implementării proiectului „ȘTEFAN- Susținerea Transversală a Educației prin Acțiuni în județul Neamț” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 118 din 26 iunie 2020 -
119 26/06/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 119 din 26 iunie 2020 -
120 26/06/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.295/2018 privind încheierea unui Acord de Parteneriat pentru realizarea proiectului „Reabilitare și modernizare transport ecologic” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 120 din 26 iunie 2020 -
121 26/06/2020 privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit a unor bunuri către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 121 din 26 iunie 2020 -
122 26/06/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 177/2016 privind aprobarea proiectului „Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Ion Creangă” Humulești” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 122 din 26 iunie 2020 -
123 26/06/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 179/2016 privind aprobarea proiectului „Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaș” Piatra Neamț” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 123 din 26 iunie 2020 -
124 26/06/2020 privind luarea unor măsuri pentru întreținerea și repararea drumurilor județene Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 124 din 26 iunie 2020 -
125 26/06/2020 privind dezmembrarea unui imobil aparținând domeniului public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 125 din 26 iunie 2020 -
126 26/06/2020 privind reorganizarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 126 din 26 iunie 2020 -
127 26/06/2020 pentru aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2020 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 127 din 26 iunie 2020 -
128 26/06/2020 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 128 din 26 iunie 2020 -
129 26/06/2020 privind emiterea acordului prealabil pentru realizarea unor lucrări pe un drum județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 129 din 26 iunie 2020 -
130 26/06/2020 privind validarea unor persoane ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 130 din 26 iunie 2020 -
131 26/06/2020 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 131 din 26 iunie 2020 -
132 26/06/2020 privind adoptarea Monografiei economico-militare a judeţului Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 132 din 26 iunie 2020 DOCUMENT CLASIFICAT
133 26/06/2020 privind luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului Un nou start- Locuința protejată Mesteacăn, Locuința protejată Arinul, Locuința protejată Floare de colț și Centru de zi pentru persoane cu dizabilități Dobreni Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 133 din 26 iunie 2020 -
134 26/06/2020 privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 134 din 26 iunie 2020 -
135 26/06/2020 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 135 din 26 iunie 2020 -
136 26/06/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Neamț în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 136 din 26 iunie 2020 -
137 26/06/2020 privind acordarea unui stimulent financiar lunar persoanei numite în funcția de director medical interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 137 din 26 iunie 2020 -
138 26/06/2020 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2020 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 138 din 26 iunie 2020 -
139 26/06/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes județean „AMENAJARE LIFT EXTERIOR” corp C32, Secția Boli Infecțioase Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 139 din 26 iunie 2020 -
140 31/07/2020 privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare aferente unor servicii sociale cu cazare din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 140 din 31 iulie 2020 -
141 31/07/2020 privind acordarea unui mandat special Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 141 din 31 iulie 2020 -
142 31/07/2020 privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 142 din 31 iulie 2020 -
143 31/07/2020 privind aprobarea concediului de odihnă suplimentar pentru salariații din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 143 din 31 iulie 2020 -
144 31/07/2020 privind desființarea Unității Județene de Achiziții Centralizate Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 144 din 31 iulie 2020 -
145 31/07/2020 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 iunie 2020 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 145 din 31 iulie 2020 -
146 31/07/2020 privind aprobarea temei de proiectare aferente obiectivului de investiții „AMENAJARE ȘI DOTARE FOIȘOR PENTRU ACTIVITĂȚI ÎN AER LIBER” în vederea implementării proiectului „ȘTEFAN – Susținerea Transversală a Educației prin Acțiuni în județul Neamț” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 146 din 31 iulie 2020 -
147 31/07/2020 pentru aprobarea Scrisorii de așteptări privind selecția membrilor consiliului de administrație și a directorului S.C. DRUPO NEAMȚ S.A. Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 147 din 31 iulie 2020 -
148 31/07/2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 148 din 31 iulie 2020 -
149 31/07/2020 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2020 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 149 din 31 iulie 2020 -
150 31/07/2020 privind acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Neamț aparținând cultelor religioase recunoscute din România Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 150 din 31 iulie 2020 -
151 31/07/2020 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean Neamț pe anul 2020 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 151 din 31 iulie 2020 -
152 10/08/2020 privind redistribuirea produselor contractate în cadrul Programului pentru școli al României, pentru anul școlar 2019-2020, rămase nedistribuite ca urmare a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 152 din 10 august 2020 -
153 10/08/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.207/2017 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 153 din 10 august 2020 -
154 10/08/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „AMENAJARE FOIȘOR PENTRU ACTIVITĂȚI ÎN AER LIBER LA ȘCOALA DIN LOCALITATEA VĂLENI” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 154 din 10 august 2020 -
155 10/08/2020 privind aprobarea unei asocieri cu Federația Ecvestră Română în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 155 din 10 august 2020 -
156 10/08/2020 privind aprobarea justificării impactului proiectului „Îmbunătățirea nivelului de trafic al DJ 156A și DJ 208G pentru accesul la rețeaua TEN-T”, asupra dezvoltării economice la nivel județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 156 din 10 august 2020 -
157 10/08/2020 privind aprobarea realizării proiectului „Îmbunătățirea nivelului de trafic al DJ 156A și DJ 208G pentru accesul la rețeaua TEN-T” și completarea Strategiei de dezvoltare a județului Neamț- perioada de programare 2014-2020 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 157 din 10 august 2020 -
158 13/08/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.152/2020 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 158 din 13 august 2020 -
159 26/08/2020 privind luarea unor măsuri în vederea punerii în funcțiune și utilizării unui obiectiv de investiții Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 159 din 26 august 2020 -
160 26/08/2020 privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „SUPORT-Servicii integrate pentru deprinderi de viață independentă” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 160 din 26 august 2020 -
161 26/08/2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 161 din 26 august 2020 -
162 26/08/2020 privind aprobarea temei de proiectare aferentă unui obiectiv de investiții de interes județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 162 din 26 august 2020 -
163 26/08/2020 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 163 din 26 august 2020 -
164 26/08/2020 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 164 din 26 august 2020 -
165 26/08/2020 privind organizarea unui infotrip, în vederea punerii în valoare a potențialului turistic al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 165 din 26 august 2020 -
166 26/08/2020 privind aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 166 din 26 august 2020 -
167 26/08/2020 privind desemnarea membrilor comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 167 din 26 august 2020 -
168 26/08/2020 privind aprobarea unei asocieri cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 168 din 26 august 2020 -
169 26/08/2020 privind acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Neamț aparținând cultelor religioase recunoscute din România Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 169 din 26 august 2020 -
170 03/09/2020 privind rectificarea bugetului Județului Neamț pe anul 2020 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 170 din 03 septembrie 2020 -
171 03/09/2020 privind acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Neamț aparținând cultelor religioase recunoscute din România Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 171 din 03 septembrie 2020 -
172 03/09/2020 privind aderarea Județului Neamț la Euroregiunea „Siret-Prut-Nistru” și la Asociația „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 172 din 03 septembrie 2020 -
173 03/09/2020 privind reorganizarea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 173 din 03 septembrie 2020 -
174 08/10/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru un obiectiv de investiții de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 174 din 08 octombrie 2020 -
175 08/10/2020 privind luarea unor măsuri în ceea ce privește două imobile (terenuri) ce aparțin domeniului public al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 175 din 08 octombrie 2020 -
176 08/10/2020 privind modificarea statului de funcții al Complexului Muzeal Național Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 176 din 08 octombrie 2020 -
177 08/10/2020 privind acordarea unui stimulent financiar lunar persoanei numite în funcția de manager interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 177 din 08 octombrie 2020 -
178 08/10/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 178 din 08 octombrie 2020 -
179 08/10/2020 privind aprobarea valorii și plății cotizației financiare datorată de Județul Neamț în calitate de membru al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 179 din 08 octombrie 2020 -
180 08/10/2020 privind luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate în administrarea Companiei Județene APASERV S.A Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 180 din 08 octombrie 2020 -
181 08/10/2020 privind modificarea unor linii de gardă de la nivelul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 181 din 08 octombrie 2020 -
182 08/10/2020 privind completarea inventarului domeniului public al Județului Neamț cu unele bunuri imobile, precum și darea în administrare a acestora Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 182 din 08 octombrie 2020 -
183 08/10/2020 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 183 din 08 octombrie 2020 -
184 08/10/2020 privind emiterea acordului de dezlipire a unui bun imobil Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 184 din 08 octombrie 2020 -
185 08/10/2020 privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „Calitate și incluziune prin Educație” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 185 din 08 octombrie 2020 -
186 08/10/2020 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.165/2020 privind organizarea unui infotrip, în vederea punerii în valoare a potențialului turistic al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 186 din 08 octombrie 2020 -
187 08/10/2020 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2020 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 187 din 08 octombrie 2020 -
188 30/10/2020 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2020 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 188 din 30 octombrie 2020 -
189 30/10/2020 privind completarea inventarului domeniului public al Județului Neamț cu un bun imobil, precum și darea în administrare a acestuia Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 189 din 30 octombrie 2020 -
190 30/10/2020 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 septembrie 2020 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 190 din 30 octombrie 2020 -
191 30/10/2020 privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil (teren) din proprietatea Comunei Gârcina în proprietatea Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 191 din 30 octombrie 2020 -
192 25/11/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 192 din 25 noiembrie 2020 -
193 26/11/2020 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Mihai-Doru STOICA Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 193 din 26 noiembrie 2020 -
194 26/11/2020 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Bogdan GAVRILESCU Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 194 din 26 noiembrie 2020 -
195 26/11/2020 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Cristian SAUCIUC Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 195 din 26 noiembrie 2020 -
196 26/11/2020 privind aprobarea temelor de proiectare pentru unele obiective de investiții de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 196 din 26 noiembrie 2020 -
197 26/11/2020 privind luarea unor măsuri în vederea participării Județului Neamț în proiectul „ADS – Ameliorare. Dezvoltare. Succes” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 197 din 26 noiembrie 2020 -
198 26/11/2020 privind acordarea unui mandat reprezentanților Județului Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 198 din 26 noiembrie 2020 -
199 26/11/2020 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 199 din 26 noiembrie 2020 -
200 26/11/2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 200 din 26 noiembrie 2020 -
201 26/11/2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 201 din 26 noiembrie 2020 -
202 26/11/2020 privind aprobarea unei solicitări de transmitere a unui imobil (teren) din proprietatea Comunei Borlești în proprietatea Județului Neamț, precum și transmiterea unui imobil (teren) din domeniul public al Județului Neamț în domeniul public al Comunei Borlești Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 202 din 26 noiembrie 2020 -
203 26/11/2020 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2020 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 203 din 26 noiembrie 2020 -
204 26/11/2020 privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul de interes public județean „SPERANȚĂ PENTRU VIITOR- Casa de tip familial Coral, Casa de tip familial Onix, Casa de tip familial Rubin și Centrul de zi Iris” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 204 din 26 noiembrie 2020 -
205 26/11/2020 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții aferente unui proiect de interes public județean Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 205 din 26 noiembrie 2020 -
206 04/12/2020 privind încheierea unui acord de asociere Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 206 din 04 decembrie 2020 -
207 11/12/2020 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2020 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 207 din 11 decembrie 2020 -
208 16/12/2020 privind modificarea statului de funcţii al Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 208 din 16 decembrie 2020 -
209 16/12/2020 privind modificarea statului de funcţii al Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 209 din 16 decembrie 2020 -
210 16/12/2020 privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 210 din 16 decembrie 2020 -
211 16/12/2020 privind acordarea unor stimulente financiare lunare la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 211 din 16 decembrie 2020 -
212 16/12/2020 privind aprobarea temei de proiectare a unui obiectiv de investiții de interes județean aferent proiectului „Îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar și realizarea infrastructurii de vizitare din cadrul Parcului Național Ceahlău” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 212 din 16 decembrie 2020 -
213 16/12/2020 privind modificarea și completarea unei convenții de asociere Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 213 din 16 decembrie 2020 -
214 16/12/2020 privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere în folosință gratuită a unor spații aflate în proprietatea Judeţului Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 214 din 16 decembrie 2020 -
215 16/12/2020 privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit a unui bun către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al Județului Neamț Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 215 din 16 decembrie 2020 -
216 16/12/2020 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, necesare evaluării în lei a arendei achitate în natură, valabile pentru anul 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 216 din 16 decembrie 2020 -
217 16/12/2020 privind stabilirea preţului mediu al masei verzi obţinută de pe pajişti permanente, valabil pe anul 2021 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 217 din 16 decembrie 2020 -
218 16/12/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.299/2018 privind luarea unor măsuri în vederea participării Județului Neamț în proiectul „CRESC –capacități antreprenoriale în economia socială” Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 218 din 16 decembrie 2020 -
219 16/12/2020 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 219 din 16 decembrie 2020 -
220 16/12/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.216/2019 privind acordarea unui ajutor individual de minimis în favoarea Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 220 din 16 decembrie 2020 -
221 23/12/2020 privind alegerea comisiei de numărare a voturilor Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 221 din 23 decembrie 2020 -
222 23/12/2020 privind emiterea acordului de apartamentare a unui bun imobil Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 222 din 23 decembrie 2020 -
223 23/12/2020 privind aprobarea rețelei școlare de învăţământ special din județul Neamț pentru anul școlar 2021-2022 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 223 din 23 decembrie 2020 -
224 23/12/2020 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2020 Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 224 din 23 decembrie 2020 -
225 23/12/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în comisia de concurs/examen, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 225 din 23 decembrie 2020 -
226 23/12/2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 226 din 23 decembrie 2020 -
227 23/12/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ Consiliul Judetean Neamt, HCJ nr. 227 din 23 decembrie 2020 -
Nr. Dată Titlu Conținut Anexe