Hotărâri ale Consiliului Județean 2020

Nr. Dată Titlu Link
1 10/01/2020 privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului Judeţului Neamţ Vezi HCJ
2 10/01/2020 privind luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate în patrimoniul public al Județului Neamț Vezi HCJ
3 10/01/2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.261/2019 Vezi HCJ
4 28/01/2020 privind validarea rezultatelor concursului/examenelor pentru ocuparea unor funcţii de şef secţie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
5 28/01/2020 privind validarea unei persoane ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ Vezi HCJ
6 28/01/2020 privind aprobarea unei asocieri cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
7 28/01/2020 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Agapia pentru finanțarea în comun a unei activități de interes public județean Vezi HCJ
8 28/01/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Piatra-Neamț pentru anul 2020 Vezi HCJ
9 28/01/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Grumăzești pentru anul 2020 Vezi HCJ
10 28/01/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Tămășeni pentru anul 2020 Vezi HCJ
11 28/01/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Botești pentru anul 2020 Vezi HCJ
12 28/01/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Hangu pentru anul 2020 Vezi HCJ
13 28/01/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Orașului Bicaz pentru anul 2020 Vezi HCJ
14 28/01/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Farcașa pentru anul 2020 Vezi HCJ
15 28/01/2020 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare aferente serviciilor sociale destinate copiilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Vezi HCJ
16 28/01/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 205/2017 privind reorganizarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Neamţ Vezi HCJ
17 28/01/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Horia pentru anul 2020 Vezi HCJ
18 28/01/2020 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean Vezi HCJ
19 28/01/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (SF) pentru obiectivul de investiție ”Porțile Neamțului” Vezi HCJ
20 28/01/2020 privind aprobarea unei asocieri cu Federația Română de Dans Sportiv în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
21 28/01/2020 privind asocierea Județului Neamț cu Federația Română de Tenis în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
22 28/01/2020 privind aprobarea proiectului de interes public județean „Gala Ambasadorilor Nemțeni”, Ediția a III-a Vezi HCJ
23 28/01/2020 privind scoaterea din funcțiune a unor bunuri aflate în proprietatea Județului Neamț Vezi HCJ
24 28/01/2020 privind aprobarea solicitării de transmitere a unui teren din domeniul public al Comunei Tazlău în domeniul public al Județului Vezi HCJ
25 28/01/2020 privind darea unor bunuri în administrarea Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău Vezi HCJ
26 28/01/2020 privind luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri Vezi HCJ
27 28/01/2020 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, estimări pentru anii 2021-2023 Vezi HCJ
28 28/01/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Pipirig pentru anul 2020 Vezi HCJ
29 28/01/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Vânători-Neamț pentru anul 2020 Vezi HCJ
30 28/01/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Săbăoani pentru anul 2020 Vezi HCJ
31 28/01/2020 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
32 28/01/2020 privind acordarea unor stimulente financiare lunare la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
33 28/01/2020 privind încheierea unui acord de asociere cu U.A.T. Comuna Bozieni în vederea implementării proiectului „Șansa la educație, viitor asigurat”(SEVA) Vezi HCJ
34 28/01/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Neamț în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ Vezi HCJ
35 28/01/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul Comisiei județene în domeniul egalității de șanse Vezi HCJ
36 28/01/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în comisia de concurs/examen, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman Vezi HCJ
37 31/01/2020 privind modificarea tarifelor vizând activitatea de eliminare a deșeurilor la Depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov Vezi HCJ
38 31/01/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 20/2020 privind aprobarea unei asocieri cu Federația Română de Dans Sportiv în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
39 31/01/2020 privind validarea rezultatului examenului pentru ocuparea funcţiei de şef Secţie Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
40 17/02/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Orașului Târgu-Neamț pentru anul 2020 Vezi HCJ
41 17/02/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Grințieș pentru anul 2020 Vezi HCJ
42 17/02/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Dragomirești pentru anul 2020 Vezi HCJ
43 17/02/2020 privind aprobarea unui acord de asociere cu Orașul Roznov pentru finanțarea în comun a unei activități de interes public județean Vezi HCJ
44 17/02/2020 privind aprobarea unei asocieri cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
45 17/02/2020 privind aprobarea fondurilor necesare organizării și desfășurării olimpiadelor și concursurilor școlare județene în anul 2020 Vezi HCJ
46 17/02/2020 privind aprobarea unei asocieri cu Colegiul Național de Informatică Piatra-Neamț în vederea realizării unor acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
47 17/02/2020 privind aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România Vezi HCJ
48 17/02/2020 privind aprobarea suplimentării numărului de posturi finanțate de la bugetul de stat pentru personalul neclerical aparținând cultelor religioase recunoscute din România Vezi HCJ
49 17/02/2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.207/2017 Vezi HCJ
50 17/02/2020 privind modificarea statului de funcţii al Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamţ Vezi HCJ
51 17/02/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.294/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes județean „Reabilitare și modernizare transport ecologic” Vezi HCJ
52 17/02/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.295/2018 privind încheierea unui Acord de Parteneriat pentru realizarea proiectului „Reabilitare și modernizare transport ecologic” Vezi HCJ
53 17/02/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru un obiectiv de investiții de interes public județean Vezi HCJ
54 17/02/2020 privind aprobarea evenimentelor de turism pe care Consiliul Județean Neamț le organizează sau la care participă în anul 2020 Vezi HCJ
55 17/02/2020 privind aprobarea bugetului Județului Neamț pe anul 2020 Vezi HCJ
56 17/02/2020 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean Neamț pe anul 2020 Vezi HCJ
57 17/02/2020 pentru aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2020 Vezi HCJ
58 26/02/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Vezi HCJ
59 26/02/2020 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public SALVAMONT Neamț Vezi HCJ
60 26/02/2020 privind aprobarea valorii și plății cotizației/contribuției financiare datorată de Județul Neamț în calitate de membru al unor asociații de dezvoltare intercomunitară sau altor organizații neguvernamentale, precum și pentru Fondul de Dezvoltare Regională Vezi HCJ
61 26/02/2020 privind aprobarea valorii totale a proiectului „Reabilitare și modernizare transport ecologic” și a cheltuielilor aferente Vezi HCJ
62 26/02/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Municipiului Roman pentru anul 2020 Vezi HCJ
63 26/02/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Crăcăoani pentru anul 2020 Vezi HCJ
64 26/02/2020 privind încheierea unui acord de cooperare cu Guvernoratul Gharbia, Republica Arabă Egipt Vezi HCJ
65 26/02/2020 pentru rectificarea anexelor nr.4 și 5 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.15/2020 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare aferente serviciilor sociale destinate copiilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Vezi HCJ
66 26/02/2020 privind avizarea comisiei de concurs/examen, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman Vezi HCJ
67 26/02/2020 privind darea în administrare a unui bun către Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Alexandru Roșca” în vederea implementării proiectului „Șansa la educație, viitor asigurat”(SEVA) Vezi HCJ
68 26/02/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru un obiectiv de investiții de interes public județean Vezi HCJ
69 18/03/2020 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2020 Vezi HCJ
70 30/03/2020 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2020 Vezi HCJ
71 30/03/2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
72 30/03/2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman Vezi HCJ
73 30/03/2020 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.93/2019 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2020 Vezi HCJ
74 30/03/2020 privind aprobarea costului mediu lunar/copil pentru contractarea de servicii sociale pentru anul 2020 Vezi HCJ
75 30/03/2020 privind aprobarea costului anual de întreținere pentru copilul aflat în situații speciale, pentru anul 2020 Vezi HCJ
76 30/03/2020 privind aprobarea costului anual de întreținere pentru adultul aflat în situații speciale și a costului mediu lunar de întreținere pentru contractarea de servicii sociale, pentru anul 2020 Vezi HCJ
77 03/04/2020 privind aprobarea contribuției Județului Neamț la realizarea de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST a obiectivului de investiții „Spitalul Mobil Covid 19 Regiunea Nord-Est România” Vezi HCJ
78 03/04/2020 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Județean Neamţ nr. 57/17.02.2020 privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2020 Vezi HCJ
79 03/04/2020 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2020 Vezi HCJ
80 03/04/2020 privind aprobarea contribuţiei Judeţului Neamţ la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ pentru anul 2020 Vezi HCJ
81 10/04/2020 privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „BARRIER - FREE” Vezi HCJ
82 10/04/2020 privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „Mobilitate fără bariere pentru copii cu dizabilități” Vezi HCJ
83 10/04/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.184/2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Reabilitare, consolidare, reparații și amenajări interioare la Casa Iordache Cantacuzino” strada Stânjenelului, nr.27, comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț Vezi HCJ
84 10/04/2020 privind aprobarea unei asocieri cu Orașul Târgu-Neamț în vederea realizării unor lucrări de interes public județean Vezi HCJ
85 10/04/2020 privind aprobarea unei asocieri cu Orașul Bicaz în vederea realizării unor lucrări de interes public județean Vezi HCJ
86 10/04/2020 privind aprobarea unei asocieri cu Comuna Alexandru cel Bun în vederea realizării unor lucrări de interes public județean Vezi HCJ
87 10/04/2020 privind aprobarea temei de proiectare aferente obiectivului de investiții de interes județean „AMENAJARE LIFT EXTERIOR” corp C32, Secția Boli Infecțioase Vezi HCJ
88 10/04/2020 privind luarea unor măsuri referitoare la Complexul Muzeal Național Neamț Vezi HCJ
89 10/04/2020 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public SALVAMONT Neamț Vezi HCJ
90 10/04/2020 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului Tineretului Piatra Neamţ Vezi HCJ
91 10/04/2020 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
92 23/04/2020 privind majorarea nivelului alocației de hrană pentru consumul colectiv din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț pentru pacienții internați pozitiv COVID-19 și pacienții internați suspecți COVID-19 Vezi HCJ
93 11/05/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Gâdinți pentru anul 2020 Vezi HCJ
94 11/05/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Pângărați pentru anul 2020 Vezi HCJ
95 11/05/2020 cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Cordun pentru anul 2020 Vezi HCJ
96 11/05/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman Vezi HCJ
97 11/05/2020 privind aprobarea valorii și plății cotizației datorată de Județul Neamț în calitate de membru al unor asociații Vezi HCJ
98 11/05/2020 privind acceptarea unei donații și luarea unor măsuri conexe Vezi HCJ
99 11/05/2020 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Judeţului Neamţ Vezi HCJ
100 11/05/2020 privind aprobarea unei solicitări de transmitere a unui imobil (teren) din proprietatea Orașului Târgu-Neamț în proprietatea Județului Neamț, precum și transmiterea unui imobil (teren) din domeniul public al Județului Neamț în domeniul public al Orașului Târgu Neamț Vezi HCJ
101 11/05/2020 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și a situațiilor financiare pe anul 2019 Vezi HCJ
102 11/05/2020 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31 martie 2020 Vezi HCJ
103 11/05/2020 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2021 Vezi HCJ
104 11/05/2020 pentru aprobarea unor acorduri de asociere în domeniul sănătății Vezi HCJ
105 11/05/2020 pentru aprobarea unei asocieri cu Municipiul Roman în vederea realizării unor lucrări de interes public județean Vezi HCJ
106 11/05/2020 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2020 Vezi HCJ
107 11/05/2020 privind suspendarea și suplimentarea unor linii de gardă aprobate pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț Vezi HCJ
108 11/05/2020 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unui spațiu aflat în proprietatea Județului Neamț Vezi HCJ
109 11/05/2020 privind emiterea acordului de realizare a unor lucrări Vezi HCJ
110 11/05/2020 privind acordarea unor mandate speciale Vezi HCJ
111 11/05/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.352/2017 privind aprobarea proiectului „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman” și a cheltuielilor legate de acest proiect Vezi HCJ
112 16/06/2020 privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „CARE- Comunitate pentru Alternative familiale, Recuperare și Egalitate” Vezi HCJ
113 16/06/2020 privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „ȘANSE EGALE PENTRU TOȚI COPIII” Vezi HCJ
114 16/06/2020 privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „INVESTIM PENTRU CALITATE ȘI DIVERSITATE” Vezi HCJ
115 16/06/2020 privind aprobarea devizelor generale actualizate după finalizarea procedurilor de achiziție și a contribuției proprii a Județului Neamț pentru realizarea unor obiective de investiții de interes public județean Vezi HCJ
116 16/06/2020 privind luarea unor măsuri în legătură cu Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” nr.8/3918/13.09.2016 Vezi HCJ
117 26/06/2020 privind încheierea unui acord de asociere cu UAT Comuna Văleni în vederea implementării proiectului „ȘTEFAN- Susținerea Transversală a Educației prin Acțiuni în județul Neamț” Vezi HCJ
118 26/06/2020 privind încheierea unui acord de asociere cu UAT Comuna Stănița în vederea implementării proiectului „ȘTEFAN- Susținerea Transversală a Educației prin Acțiuni în județul Neamț” Vezi HCJ
119 26/06/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Vezi HCJ
120 26/06/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.295/2018 privind încheierea unui Acord de Parteneriat pentru realizarea proiectului „Reabilitare și modernizare transport ecologic” Vezi HCJ
121 26/06/2020 privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit a unor bunuri către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al Județului Neamț Vezi HCJ
122 26/06/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 177/2016 privind aprobarea proiectului „Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Ion Creangă” Humulești” Vezi HCJ
123 26/06/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 179/2016 privind aprobarea proiectului „Conservarea, protejarea și promovarea Muzeului Memorial „Calistrat Hogaș” Piatra Neamț” Vezi HCJ
124 26/06/2020 privind luarea unor măsuri pentru întreținerea și repararea drumurilor județene Vezi HCJ
125 26/06/2020 privind dezmembrarea unui imobil aparținând domeniului public al Județului Neamț Vezi HCJ
126 26/06/2020 privind reorganizarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism Vezi HCJ
127 26/06/2020 pentru aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2020 Vezi HCJ
128 26/06/2020 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman Vezi HCJ
129 26/06/2020 privind emiterea acordului prealabil pentru realizarea unor lucrări pe un drum județean Vezi HCJ
130 26/06/2020 privind validarea unor persoane ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ Vezi HCJ
131 26/06/2020 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
132 26/06/2020 privind adoptarea Monografiei economico-militare a judeţului Neamţ Vezi HCJ
133 26/06/2020 privind luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului Un nou start- Locuința protejată Mesteacăn, Locuința protejată Arinul, Locuința protejată Floare de colț și Centru de zi pentru persoane cu dizabilități Dobreni Vezi HCJ
134 26/06/2020 privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean Vezi HCJ
135 26/06/2020 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean Vezi HCJ
136 26/06/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Neamț în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ” Vezi HCJ
137 26/06/2020 privind acordarea unui stimulent financiar lunar persoanei numite în funcția de director medical interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
138 26/06/2020 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2020 Vezi HCJ
139 26/06/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes județean „AMENAJARE LIFT EXTERIOR” corp C32, Secția Boli Infecțioase Vezi HCJ
140 31/07/2020 privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare aferente unor servicii sociale cu cazare din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Vezi HCJ
141 31/07/2020 privind acordarea unui mandat special Vezi HCJ
142 31/07/2020 privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean Vezi HCJ
143 31/07/2020 privind aprobarea concediului de odihnă suplimentar pentru salariații din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Vezi HCJ
144 31/07/2020 privind desființarea Unității Județene de Achiziții Centralizate Neamț Vezi HCJ
145 31/07/2020 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 iunie 2020 Vezi HCJ
146 31/07/2020 privind aprobarea temei de proiectare aferente obiectivului de investiții „AMENAJARE ȘI DOTARE FOIȘOR PENTRU ACTIVITĂȚI ÎN AER LIBER” în vederea implementării proiectului „ȘTEFAN – Susținerea Transversală a Educației prin Acțiuni în județul Neamț” Vezi HCJ
147 31/07/2020 pentru aprobarea Scrisorii de așteptări privind selecția membrilor consiliului de administrație și a directorului S.C. DRUPO NEAMȚ S.A. Vezi HCJ
148 31/07/2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
149 31/07/2020 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2020 Vezi HCJ
150 31/07/2020 privind acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Neamț aparținând cultelor religioase recunoscute din România Vezi HCJ
151 31/07/2020 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit, reprezentând Fondul la dispoziția Consiliului Județean Neamț pe anul 2020 Vezi HCJ
152 10/08/2020 privind redistribuirea produselor contractate în cadrul Programului pentru școli al României, pentru anul școlar 2019-2020, rămase nedistribuite ca urmare a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar Vezi HCJ
153 10/08/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.207/2017 Vezi HCJ
154 10/08/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „AMENAJARE FOIȘOR PENTRU ACTIVITĂȚI ÎN AER LIBER LA ȘCOALA DIN LOCALITATEA VĂLENI” Vezi HCJ
155 10/08/2020 privind aprobarea unei asocieri cu Federația Ecvestră Română în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
156 10/08/2020 privind aprobarea justificării impactului proiectului „Îmbunătățirea nivelului de trafic al DJ 156A și DJ 208G pentru accesul la rețeaua TEN-T”, asupra dezvoltării economice la nivel județean Vezi HCJ
157 10/08/2020 privind aprobarea realizării proiectului „Îmbunătățirea nivelului de trafic al DJ 156A și DJ 208G pentru accesul la rețeaua TEN-T” și completarea Strategiei de dezvoltare a județului Neamț- perioada de programare 2014-2020 Vezi HCJ
158 13/08/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.152/2020 Vezi HCJ
159 26/08/2020 privind luarea unor măsuri în vederea punerii în funcțiune și utilizării unui obiectiv de investiții Vezi HCJ
160 26/08/2020 privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „SUPORT-Servicii integrate pentru deprinderi de viață independentă” Vezi HCJ
161 26/08/2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
162 26/08/2020 privind aprobarea temei de proiectare aferentă unui obiectiv de investiții de interes județean Vezi HCJ
163 26/08/2020 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean Vezi HCJ
164 26/08/2020 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
165 26/08/2020 privind organizarea unui infotrip, în vederea punerii în valoare a potențialului turistic al Județului Neamț Vezi HCJ
166 26/08/2020 privind aprobarea suplimentării pentru județul Neamț, a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România Vezi HCJ
167 26/08/2020 privind desemnarea membrilor comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Neamț Vezi HCJ
168 26/08/2020 privind aprobarea unei asocieri cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean Vezi HCJ
169 26/08/2020 privind acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Neamț aparținând cultelor religioase recunoscute din România Vezi HCJ
170 03/09/2020 privind rectificarea bugetului Județului Neamț pe anul 2020 Vezi HCJ
171 03/09/2020 privind acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Neamț aparținând cultelor religioase recunoscute din România Vezi HCJ
172 03/09/2020 privind aderarea Județului Neamț la Euroregiunea „Siret-Prut-Nistru” și la Asociația „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru” Vezi HCJ
173 03/09/2020 privind reorganizarea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Vezi HCJ
174 08/10/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru un obiectiv de investiții de interes public județean Vezi HCJ
175 08/10/2020 privind luarea unor măsuri în ceea ce privește două imobile (terenuri) ce aparțin domeniului public al Județului Neamț Vezi HCJ
176 08/10/2020 privind modificarea statului de funcții al Complexului Muzeal Național Neamț Vezi HCJ
177 08/10/2020 privind acordarea unui stimulent financiar lunar persoanei numite în funcția de manager interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
178 08/10/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
179 08/10/2020 privind aprobarea valorii și plății cotizației financiare datorată de Județul Neamț în calitate de membru al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru Vezi HCJ
180 08/10/2020 privind luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate în administrarea Companiei Județene APASERV S.A Neamț Vezi HCJ
181 08/10/2020 privind modificarea unor linii de gardă de la nivelul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț Vezi HCJ
182 08/10/2020 privind completarea inventarului domeniului public al Județului Neamț cu unele bunuri imobile, precum și darea în administrare a acestora Vezi HCJ
183 08/10/2020 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
184 08/10/2020 privind emiterea acordului de dezlipire a unui bun imobil Vezi HCJ
185 08/10/2020 privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „Calitate și incluziune prin Educație” Vezi HCJ
186 08/10/2020 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.165/2020 privind organizarea unui infotrip, în vederea punerii în valoare a potențialului turistic al Județului Neamț Vezi HCJ
187 08/10/2020 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2020 Vezi HCJ
188 30/10/2020 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2020 Vezi HCJ
189 30/10/2020 privind completarea inventarului domeniului public al Județului Neamț cu un bun imobil, precum și darea în administrare a acestuia Vezi HCJ
190 30/10/2020 privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 septembrie 2020 Vezi HCJ
191 30/10/2020 privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil (teren) din proprietatea Comunei Gârcina în proprietatea Județului Neamț Vezi HCJ
192 25/11/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Neamț Vezi HCJ
193 26/11/2020 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Mihai-Doru STOICA Vezi HCJ
194 26/11/2020 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Bogdan GAVRILESCU Vezi HCJ
195 26/11/2020 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Cristian SAUCIUC Vezi HCJ
196 26/11/2020 privind aprobarea temelor de proiectare pentru unele obiective de investiții de interes public județean Vezi HCJ
197 26/11/2020 privind luarea unor măsuri în vederea participării Județului Neamț în proiectul „ADS – Ameliorare. Dezvoltare. Succes” Vezi HCJ
198 26/11/2020 privind acordarea unui mandat reprezentanților Județului Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST Vezi HCJ
199 26/11/2020 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean Vezi HCJ
200 26/11/2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
201 26/11/2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman Vezi HCJ
202 26/11/2020 privind aprobarea unei solicitări de transmitere a unui imobil (teren) din proprietatea Comunei Borlești în proprietatea Județului Neamț, precum și transmiterea unui imobil (teren) din domeniul public al Județului Neamț în domeniul public al Comunei Borlești Vezi HCJ
203 26/11/2020 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2020 Vezi HCJ
204 26/11/2020 privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul de interes public județean „SPERANȚĂ PENTRU VIITOR- Casa de tip familial Coral, Casa de tip familial Onix, Casa de tip familial Rubin și Centrul de zi Iris” Vezi HCJ
205 26/11/2020 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții aferente unui proiect de interes public județean Vezi HCJ
206 04/12/2020 privind încheierea unui acord de asociere Vezi HCJ
207 11/12/2020 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2020 Vezi HCJ
208 16/12/2020 privind modificarea statului de funcţii al Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamţ Vezi HCJ
209 16/12/2020 privind modificarea statului de funcţii al Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ Vezi HCJ
210 16/12/2020 privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ Vezi HCJ
211 16/12/2020 privind acordarea unor stimulente financiare lunare la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
212 16/12/2020 privind aprobarea temei de proiectare a unui obiectiv de investiții de interes județean aferent proiectului „Îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar și realizarea infrastructurii de vizitare din cadrul Parcului Național Ceahlău” Vezi HCJ
213 16/12/2020 privind modificarea și completarea unei convenții de asociere Vezi HCJ
214 16/12/2020 privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere în folosință gratuită a unor spații aflate în proprietatea Judeţului Neamţ Vezi HCJ
215 16/12/2020 privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit a unui bun către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al Județului Neamț Vezi HCJ
216 16/12/2020 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, necesare evaluării în lei a arendei achitate în natură, valabile pentru anul 2021 Vezi HCJ
217 16/12/2020 privind stabilirea preţului mediu al masei verzi obţinută de pe pajişti permanente, valabil pe anul 2021 Vezi HCJ
218 16/12/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.299/2018 privind luarea unor măsuri în vederea participării Județului Neamț în proiectul „CRESC –capacități antreprenoriale în economia socială” Vezi HCJ
219 16/12/2020 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
220 16/12/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.216/2019 privind acordarea unui ajutor individual de minimis în favoarea Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A Vezi HCJ
221 23/12/2020 privind alegerea comisiei de numărare a voturilor Vezi HCJ
222 23/12/2020 privind emiterea acordului de apartamentare a unui bun imobil Vezi HCJ
223 23/12/2020 privind aprobarea rețelei școlare de învăţământ special din județul Neamț pentru anul școlar 2021-2022 Vezi HCJ
224 23/12/2020 privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2020 Vezi HCJ
225 23/12/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în comisia de concurs/examen, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman Vezi HCJ
226 23/12/2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ Vezi HCJ
227 23/12/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ Vezi HCJ
Nr. Dată Titlu Link