Hotărâri ale Consiliului Județean 2014

wdt_ID Nr. Dată Titlu Link
1 1 30/01/2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ”Înlocuire învelitoare la Muzeul de Istorie Roman, corp B” Vezi HCJ
2 2 30/01/2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Înlocuire şarpantă şi învelitoare Pavilion B - corp 3 -Centrul Militar Judeţean Neamţ” Vezi HCJ
3 3 30/01/2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 228/2013 privind numirea comisiilor de examinare pentru concursurile/examenele de ocupare a unor funcţii de şef secţie, şef laborator şi şef serviciu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Vezi HCJ
4 4 30/01/2014 pentru modificarea statului de funcţii al Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni Vezi HCJ
5 5 30/01/2014 pentru modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman Vezi HCJ
6 6 30/01/2014 privind necesarul de cazarmament, îmbracăminte, încălţăminte şi materiale igienico-sanitare pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, precum şi pentru mamele protejate în centre maternale Vezi HCJ
7 7 30/01/2014 privind schimbarea denumirii Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Ştefan cel Mare Vezi HCJ
8 8 30/01/2014 privind repartizarea unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe unităţi administrativ- teritoriale, pentru anul 2014, precum şi estimările pentru anii 2015-2017 Vezi HCJ
9 9 30/01/2014 privind aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei cu principalele produse alimentare raţionalizate, în caz de mobilizare sau război Vezi HCJ
10 10 05/02/2014 privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului Judeţului Neamţ rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2013 Vezi HCJ
Nr. Dată Titlu