Monitorul Oficial Local - Dispoziții ale Consiliului Județean 2021

Număr Dată Titlu Conținut
371 05/08/2021 privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț Piatra Neamț, DP 371 din 5 august 2021
343 12/07/2021 privind numirea directorului medical interimar al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț Piatra Neamț, DP 343 din 12 iulie 2021
333 08/07/2021 privind constituirea comisiei de disciplină la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Piatra Neamț, DP 333 din 8 iulie 2021
331 07/07/2021 privind numirea directorului financiar-contabil interimar al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman Piatra Neamț, DP 331 din 7 iulie 2021
312 29/06/2021 privind desemnarea persoanelor care asigură implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese depuse de către salariații Consiliului Județean Neamț Piatra Neamț, DP 312 din 29 iunie 2021
301 23/06/2021 privind modificarea Dispoziției nr.51/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual din cadrul unităților sanitare publice cu paturi aflate în subordinea Consiliului Județean Neamț Piatra Neamț, DP 301 din 23 iunie 2021
297 17/06/2021 privind desemnarea unor persoane responsabile pentru verificarea, validarea și transmiterea declarațiilor de avere și declarațiilor de interese ale aleșilor locali județeni, prin mijloace electronice de transmitere la distanță (e-DAI) Piatra Neamț, DP 297 din 17 iunie 2021
294 16/06/2021 privind aprobarea Procedurii pentru contractarea de Servicii de acordare a unui împrumut bancar-linie de credit pentru asigurarea resurselor financiare necesare derulării unor obiective de investiții publice de interes județean Piatra Neamț, DP 294 din 16 iunie 2021
278 08/06/2021 privind stabilirea locurilor de fumat la nivelul Consiliului Județean Neamț Piatra Neamț, DP 278 din 08 iunie 2021
252 26/05/2021 privind aprobarea Regulamentului intern al Consiliului Judeţean Neamţ Piatra Neamț, DP 252 din 26 mai 2021
236 20/05/2021 privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț Piatra Neamț, DP 236 din 20 mai 2021
229 12/05/2021 privind aprobarea Caietului de obiective în vederea organizării și desfășurării procedurii de evaluare a proiectului de management al managerului (directorului) care a obținut rezultate peste 8 în urma evaluărilor anuale și un rezultat mai mare sau egal cu nota 9 la evaluarea finală, pentru Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț Piatra Neamț, DP 229 din 12 mai 2021
227 12/05/2021 privind desemnarea persoanei responsabile cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor la nivelul Consiliului Județean Neamț Piatra Neamț, DP 227 din 12 mai 2021
223 06/05/2021 privind desemnarea responsabililor de obiectiv pentru bunurile din patrimoniul Județului Neamț Piatra Neamț, DP 223 din 6 mai 2021
222 05/05/2021 privind numirea managerului Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman Piatra Neamț, DP 222 din 5 mai 2021
173 08/04/2021 privind delegarea calității de reprezentant al Județului Neamț în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Județene „APA SERV” S.A. Piatra Neamț, DP 173 din 8 aprilie 2021
166 31/03/2021 pentru aprobarea Procedurii de sistem privind efectuarea deplasărilor în țară și străinătate Piatra Neamț, DP 166 din 31 martie 2021
159 29/03/2021 privind reorganizarea Comisiei de monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Piatra Neamț, DP 159 din 29 martie 2021
127 08/03/2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Neamț în cadrul Comitetului de Masiv din Grupa de Munți Centrală Piatra Neamț, DP 127 din 8 martie 2021
108 25/02/2021 privind organizarea activității de primire în audiențe Piatra Neamț, DP 108 din 25 februarie 2021
99 22/02/2021 pentru aprobarea Procedurii operaționale privind activitatea de primire în audiență Cod: PO – DGJRI/CAPRPDC 01 - 02 Piatra Neamț, DP 99 din 22 februarie 2021
96 18/02/2021 pentru modificarea Dispoziţiei preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ nr.250/2020 privind desemnarea membrilor Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al Județului Neamț Piatra Neamț, DP 96 din 18 februarie 2021
95 18/02/2021 privind delegarea calității de reprezentant al Județului Neamț în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „URBTRANS” Piatra Neamț, DP 95 din 18 februarie 2021
94 18/02/2021 privind delegarea calității de reprezentant al Județului Neamț în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ” Piatra Neamț, DP 94 din 18 februarie 2021
93 18/02/2021 privind delegarea unor atribuţii Piatra Neamț, DP 93 din 18 februarie 2021
91 17/02/2021 privind desemnarea reprezentantului preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din Judeţul Neamţ, pentru anul şcolar 2020 - 2021 Piatra Neamț, DP 91 din 17 februarie 2021
90 17/02/2021 privind desemnarea unor persoane Piatra Neamț, DP 90 din 17 februarie 2021
82 10/02/2021 privind împuternicirea unor persoane în vederea constatării contravenţiilor şi aplicării unor sancţiuni în domeniul stării civile Piatra Neamț, DP 82 din 10 februarie 2021
80 08/02/2021 pentru completarea Dispoziţiei preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ nr.478/2020 privind desemnarea membrilor echipei de implementare a proiectului „Îmbunătățirea nivelului de trafic al DJ 156A și DJ 208G pentru accesul la rețeaua TENT-T” Piatra Neamț, DP 80 din 08 februarie 2021
76 05/02/2021 pentru modificarea Dispoziţiei preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ nr.478/2020 privind desemnarea membrilor echipei de implementare a proiectului „Îmbunătățirea nivelului de trafic al DJ 156A și DJ 208G pentru accesul la rețeaua TENT-T” Piatra Neamț, DP 76 din 05 februarie 2021
71 03/02/2021 privind numirea managerului interimar al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman Piatra Neamț, DP 71 din 03 februarie 2021
68 29/01/2021 pentru aprobarea Procedurii de sistem privind prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul Consiliului Județean Neamț Piatra Neamț, DP 68 din 29 ianuarie 2021
66 29/01/2021 privind delegarea calității de reprezentant al Județului Neamț în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” Piatra Neamț, DP 66 din 29 ianuarie 2021
65 29/01/2021 privind delegarea unor atribuţii Piatra Neamț, DP 65 din 29 ianuarie 2021
64 29/01/2021 privind delegarea calității de ordonator principal de credite Piatra Neamț, DP 64 din 29 ianuarie 2021
59 27/01/2021 privind numirea domnului Sorin Brașoveanu în funcţia de personal contractual de conducere de administrator public Piatra Neamț, DP 59 din 27 ianuarie 2021
56 26/01/2021 privind reorganizarea Grupului de lucru pentru managementul riscurilor de corupţie în cadrul Consiliului Judeţean Neamţ Piatra Neamț, DP 56 din 26 ianuarie 2021
51 22/01/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual din cadrul unităților sanitare publice cu paturi aflate în subordinea Consiliului Județean Neamț Piatra Neamț, DP 51 din 22 ianuarie 2021
41 15/01/2021 privind luarea unor măsuri referitoare la managementul Complexului Muzeal Național Neamț Piatra Neamț, DP 41 din 15 ianuarie 2021
37 15/01/2021 pentru rectificarea Dispoziţiei președintelui Consiliului Județean Neamț nr.28/2021 privind luarea unor măsuri referitoare la managementul Bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu” Neamț Piatra Neamț, DP 37 din 15 ianuarie 2021
31 13/01/2021 pentru aprobarea Procedurii operaționale privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor (ALOP) Piatra Neamț, DP 31 din 13 ianuarie 2021
28 13/01/2021 privind luarea unor măsuri referitoare la managementul Bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu” Neamț Piatra Neamț, DP 28 din 13 ianuarie 2021
25 12/01/2021 privind numirea directorului de îngrijiri interimar al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț Piatra Neamț, DP 25 din 12 ianuarie 2021
24 12/01/2021 privind numirea directorului medical interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Piatra Neamț, DP 24 din 12 ianuarie 2021
23 12/01/2021 privind încetarea exercitării funcției de director medical interimar al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț Piatra Neamț, DP 23 din 12 ianuarie 2021
16 08/01/2021 privind numirea managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ Piatra Neamț, DP 16 din 08 ianuarie 2021
14 08/01/2021 privind reorganizarea Comisiei de monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Piatra Neamț, DP 14 din 08 ianuarie 2021
Număr Dată Titlu Conținut