Monitorul Oficial Local - Dispoziții ale Consiliului Județean 2023

Număr Dată Titlu Conținut
172 21/03/2023 privind organizarea activității de primire în audiențe Piatra Neamț, DP 172 din 21 martie 2023
80 10/02/2023 privind aprobarea Procedurii Operaționale PO API 05-03 ATESTAREA NAȚIONALĂ ȘI PREGĂTIREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A AUDITORILOR INTERNI Piatra Neamț, DP 80 din 10 februarie 2023
79 10/02/2023 privind aprobarea Procedurii Operaționale PO API 02-03 ELABORAREA PLANURILOR DE AUDIT PUBLIC INTERN Piatra Neamț, DP 79 din 10 februarie 2023
76 10/02/2023 privind aprobarea Procedurii Operaționale PO API 03-03 DESFĂȘURAREA MISIUNILOR DE AUDIT AD-HOC Piatra Neamț, DP 76 din 10 februarie 2023
72 09/02/2023 privind convocarea Consiliului Judeţean Neamţ în şedinţă extraordinară Piatra Neamț, DP 72 din 09 februarie 2023
60 06/02/2023 privind desemnarea persoanei responsabile pentru comunicarea informațiilor referitoare la raporturile de serviciu ale funcționarilor publici Piatra Neamț, DP 60 din 06 februarie 2023
55 02/02/2023 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile și din fondurile aferente Planului național de redresare și reziliență (P.N.N.R.) Piatra Neamț, DP 55 din 02 februarie 2023
50 01/02/2023 privind desemnarea responsabilului pentru asigurarea lucrărilor de secretariat executiv al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Neamț Piatra Neamț, DP 50 din 01 februarie 2023
41 26/01/2023 privind convocarea Consiliului Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară Piatra Neamț, DP 41 din 26 ianuarie 2023
28 18/01/2023 privind desemnarea responsabilului pentru protecția datelor la nivelul Consiliului Județean Neamț Piatra Neamț, DP 28 din 18 ianuarie 2023
24 12/01/2023 privind aprobarea Procedurii Operaționale privind elaborarea și adoptarea hotărârilor Consiliului Județean Neamț Cod: PO DGJRI 01-02, ediția II, revizia 0 Piatra Neamț, DP 24 din 12 ianuarie 2023
1 05/01/2023 privind convocarea Consiliului Judeţean Neamţ în şedinţă extraordinară Piatra Neamț, DP 1 din 05 ianuarie 2023
Număr Dată Titlu Conținut