Monitorul Oficial Local - Dispoziții ale Consiliului Județean 2022

Număr Dată Titlu Conținut
727 28/12/2022 privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Piatra Neamț, DP 727 din 28 decembrie 2022
716 22/12/2022 privind delegarea calității de ordonator principal de credite Piatra Neamț, DP 716 din 22 decembrie 2022
715 22/12/2022 privind desemnarea unor persoane Piatra Neamț, DP 715 din 22 decembrie 2022
699 19/12/2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Neamţ în şedinţă extraordinară Piatra Neamț, DP 699 din 19 decembrie 2022
695 15/12/2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară Piatra Neamț, DP 695 din 15 decembrie 2022
681 07/12/2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Neamţ în şedinţă extraordinară Piatra Neamț, DP 681 din 07 decembrie 2022
664 22/11/2022 privind aprobarea unor virări de credite bugetare aferente lunii noiembrie 2022 Piatra Neamț, DP 664 din 22 noiembrie 2022
660 22/11/2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară Piatra Neamț, DP 660 din 22 noiembrie 2022
659 21/11/2022 privind reorganizarea echipei de implementare a proiectului „ISPAM – Instrumente Standardizate și Proceduri Anti Mită pentru U.A.T. Județul Neamț”, cod SIPOCA/MySMIS 1136/152131 Piatra Neamț, DP 659 din 21 noiembrie 2022
637 09/11/2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Neamţ în şedinţă extraordinară Piatra Neamț, DP 637 din 09 noiembrie 2022
613 03/11/2022 privind delegarea unor atribuții corespunzătoare funcţiei publice de conducere vacante de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Piatra Neamț, DP 613 din 03 noiembrie 2022
608 03/11/2022 privind reorganizarea echipei de implementare a proiectului „ISPAM – Instrumente Standardizate și Proceduri Anti Mită pentru U.A.T. Județul Neamț” Piatra Neamț, DP 608 din 03 noiembrie 2022
603 31/10/2022 pentru completarea Dispoziției nr. 528/30.09.2022 privind aprobarea Regulamentului intern al Consiliului Județean Neamț Piatra Neamț, DP 603 din 31 octombrie 2022
583 21/10/2022 pentru completarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanţă, în perioada 2022-2026, salariaţilor din cadrul Consiliului Judeţean Neamţ, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ nr. 65/2022 Piatra Neamț, DP 583 din 21 octombrie 2022
581 21/10/2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară Piatra Neamț, DP 581 din 21 octombrie 2022
572 18/10/2022 pentru rectificarea Dispoziţiei președintelui Consiliului Județean Neamț nr. 550/2022 privind aprobarea Procedurii de sistem Comunicarea Cod PS CJN 09 – 01, Ediția I, Revizia 1 Piatra Neamț, DP 572 din 18 octombrie 2022
571 18/10/2022 privind rectificarea Dispoziţiei președintelui Consiliului Județean Neamț nr. 558/2022 pentru aprobarea Procedurii de sistem Controlul neconformităților Cod PS CJN 08 – 01, Ediția I, Revizia 1. Piatra Neamț, DP 571 din 18 octombrie 2022
563 12/10/2022 pentru modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Neamț nr.292/2017 privind aprobarea Regulamentulului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din unitățile sanitare aflate în subordinea Consiliului Județean Neamț Piatra Neamț, DP 563 din 12 octombrie 2022
562 12/10/2022 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul Consiliului Județean Neamț Piatra Neamț, DP 562 din 12 octombrie 2022
561 12/10/2022 pentru aprobarea Procedurii operaționale privind Analiza de management anti-mită - Cod PO DPAL/UMSUPPS 01-01, Ediția I, Revizia 0 Piatra Neamț, DP 561 din 12 octombrie 2022
560 12/10/2022 pentru aprobarea Procedurii operațională privind organizarea și exercitarea C.F.P. Cod PO DGBF 01 – 04, Ediția IV, Revizia 1 Piatra Neamț, DP 560 din 12 octombrie 2022
559 12/10/2022 pentru aprobarea Procedurii de sistem Funcții sensibile Cod PS CJN 03 – 01, Ediția I, Revizia 1. Piatra Neamț, DP 559 din 12 octombrie 2022
558 12/10/2022 pentru aprobarea Procedurii de sistem Controlul neconformităților Cod PS CJN 08 – 01, Ediția I, Revizia 1. Piatra Neamț, DP 558 din 12 octombrie 2022
557 12/10/2022 pentru aprobarea Procedurii de sistem, privind declararea averilor și intereselor, Cod PS CJN 15 – 01, Ediția I, Revizia 1 Piatra Neamț, DP 557 din 12 octombrie 2022
556 12/10/2022 pentru aprobarea Procedurii de sistem privind Declararea cadourilor - Cod PS CJN 16-01, Ediția I, Revizia 0 Piatra Neamț, DP 556 din 12 octombrie 2022
555 12/10/2022 pentru aprobarea Procedurii de sistem, Acțiuni corective, Cod PS CJN 07 – 01, Ediția I, Revizia 1 Piatra Neamț, DP 555 din 12 octombrie 2022
554 12/10/2022 pentru aprobarea Procedurii de sistem privind Evitarea situațiilor de conflict de interese și a cazurilor de incompatibilitate Cod PS CJN 14-01, Ediția I, Revizia 0 Piatra Neamț, DP 554 din 12 octombrie 2022
553 12/10/2022 pentru aprobarea Procedurii de sistem Controlul informațiilor documentate - Cod PS CJN 04-01, Ediția I, Revizia 1 Piatra Neamț, DP 553 din 12 octombrie 2022
552 12/10/2022 pentru aprobarea Procedurii de sistem privind Accesul la informații de interes public - Cod PS CJN 19-01, Ediția I, Revizia 0 Piatra Neamț, DP 552 din 12 octombrie 2022
551 12/10/2022 pentru aprobarea Procedurii de sistem Managementul riscurilor - Cod PS CJN 02-01, Ediția I, Revizia 1 Piatra Neamț, DP 551 din 12 octombrie 2022
550 12/10/2022 pentru aprobarea Procedurii de sistem Comunicarea Cod PS CJN 09 – 01, Ediția I, Revizia 1. Piatra Neamț, DP 550 din 12 octombrie 2022
549 12/10/2022 pentru aprobarea Procedurii de sistem privind Consilierea etică - Cod PS CJN 17-01, Ediția I, Revizia 0 Piatra Neamț, DP 549 din 12 octombrie 2022
548 12/10/2022 pentru aprobarea Procedurii de sistem privind Avertizarea în interes public - Cod PS CJN 05-01, Ediția I, Revizia 1 Piatra Neamț, DP 548 din 12 octombrie 2022
547 12/10/2022 pentru aprobarea unor Proceduri de sistem, privind interdicțiile ulterioare încetării angajării în cadrul instituției (pantouflage), Cod PS CJN 18 – 01, Ediția I, Revizia 0 Piatra Neamț, DP 547 din 12 octombrie 2022
546 12/10/2022 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor la corupție Piatra Neamț, DP 546 din 12 octombrie 2022
545 12/10/2022 pentru aprobarea Procedurii de sistem Auditul intern, Cod PS CJN 06 – 01, Ediția I, Revizia 2 Piatra Neamț, DP 545 din 12 octombrie 2022
544 12/10/2022 pentru aprobarea Procedurii de sistem, Elaborarea procedurilor, Cod PS CJN 01 – 01, Ediția I, Revizia 2 Piatra Neamț, DP 544 din 12 octombrie 2022
543 12/10/2022 pentru aprobarea Manualul sistemului de management anti-mită Cod MSMAM CJN 01 – 01, Ediția I, Revizia 0 Piatra Neamț, DP 543 din 12 octombrie 2022
539 11/10/2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Neamţ în şedinţă extraordinară Piatra Neamț, DP 539 din 11 octombrie 2022
529 03/10/2022 pentru aprobarea Procedurii operaționale privind relaționarea aleșilor locali județeni cu aparatul de specialitate al Consiliului Județean Neamț, în vederea îndeplinirii îndatoririlor și a obligațiilor pe care le au în exercitarea mandatului, cod PO DGJRI/GDELCJPMOL 04 – 01 Piatra Neamț, DP 529 din 03 octombrie 2022
528 30/09/2022 privind aprobarea Regulamentului intern al Consiliului Judeţean Neamţ Piatra Neamț, DP 528 din 30 septembrie 2022
516 21/09/2022 privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Neamț nr.432/2021 privind reorganizarea Comisiei de monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Piatra Neamț, DP 516 din 21 septembrie 2022
511 20/09/2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară Piatra Neamț, DP 511 din 20 septembrie 2022
506 19/09/2022 privind aprobarea unor virări de credite bugetare aferente lunii septembrie 2022 Piatra Neamț, DP 506 din 19 septembrie 2022
499 14/09/2022 privind desemnarea membrilor unor comisii de inventariere anuală Piatra Neamț, DP 499 din 14 septembrie 2022
485 02/09/2022 pentru modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Neamț nr.104/2022 privind reorganizarea Grupului de lucru pentru managementul riscurilor de corupţie în cadrul Consiliului Judeţean Neamţ Piatra Neamț, DP 485 din 02 septembrie 2022
466 25/08/2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Neamţ în şedinţă extraordinară Piatra Neamț, DP 466 din 25 august 2022
451 17/08/2022 privind atribuirea funcției de conformare anti-mită Piatra Neamț, DP 451 din 17 august 2022
428 10/08/2022 privind delegarea calității de reprezentant al Județului Neamț în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale TROLEIBUZUL S.A. Piatra Neamț, DP 428 din 10 august 2022
427 08/08/2022 pentru modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Neamț nr. 324/2019 privind desemnarea reprezentanților președintelui Consiliului Județean Neamț în cadrul Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț Piatra Neamț, DP 427 din 08 august 2022
418 28/07/2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară Piatra Neamț, DP 418 din 28 iulie 2022
396 20/07/2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Neamţ în şedinţă extraordinară Piatra Neamț, DP 396 din 20 iulie 2022
362 08/07/2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară Piatra Neamț, DP 362 din 08 iulie 2022
341 30/06/2022 privind aprobarea Planului de integritate al Consiliului Județean Neamț Piatra Neamț, DP 341 din 30 iunie 2022
340 29/06/2022 privind înființarea a 80 de posturi de Profesor „A doua șansă” pentru prestarea activităților în vederea implementării proiectului finanţat din fonduri europene nerambursabile „Educația=Cheia succesului!”, POCU/885/2/5/147555 Piatra Neamț, DP 340 din 29 iunie 2022
311 20/06/2022 privind constituirea comisiei paritare la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Piatra Neamț, DP 311 din 20 iunie 2022
308 16/06/2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Neamţ în şedinţă extraordinară Piatra Neamț, DP 308 din 16 iunie 2022
274 30/05/2022 privind desemnarea membrilor comisiei pentru evaluarea proiectelor depuse de către autoritățile administrației publice locale din Republica Moldova și Ucraina Piatra Neamț, DP 274 din 30 mai 2022
268 25/05/2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară Piatra Neamț, DP 268 din 25 mai 2022
265 25/05/2022 pentru modificarea Dispoziţiei preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ nr.104/2022 privind reorganizarea Grupului de lucru pentru managementul riscurilor de corupţie în cadrul Consiliului Judeţean Neamţ Piatra Neamț, DP 265 din 25 mai 2022
242 16/05/2022 pentru modificarea Dispoziţiei Președintelui Consiliului Județean Neamț nr.537/2019 privind constituirea Colectivului pentru organizarea și publicarea Monitorului Oficial Local Piatra Neamț, DP 242 din 16 mai 2022
241 13/05/2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Neamţ în şedinţă extraordinară Piatra Neamț, DP 241 din 13 mai 2022
223 05/05/2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Neamţ în şedinţă extraordinară Piatra Neamț, DP 223 din 05 mai 2022
212 05/05/2022 privind unele măsuri referitoare la sistemul de circulație a documentelor la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț Piatra Neamț, DP 212 din 05 mai 2022
204 27/04/2022 privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Piatra Neamț, DP 204 din 27 aprilie 2022
200 20/04/2022 privind revocarea doamnei Veronica Carnaru din funcția de director financiar-contabil interimar al Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae” Roman Piatra Neamț, DP 200 din 20 aprilie 2022
195 20/04/2022 privind aprobarea unor virări de credite bugetare aferente lunii aprilie 2022 Piatra Neamț, DP 195 din 20 aprilie 2022
186 15/04/2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară Piatra Neamț, DP 186 din 15 aprilie 2022
170 07/04/2022 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Teatrului Tineretului Piatra Neamț Piatra Neamț, DP 170 din 07 aprilie 2022
159 04/04/2022 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț Piatra Neamț, DP 159 din 04 aprilie 2022
149 30/03/2022 privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului Bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu” Neamț pentru anul 2021 Piatra Neamț, DP 149 din 30 martie 2022
143 30/03/2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Neamţ în şedinţă extraordinară Piatra Neamț, DP 143 din 30 martie 2022
138 28/03/2022 privind organizarea evaluării managementului Teatrului Tineretului Piatra- Neamț Piatra Neamț, DP 138 din 28 martie 2022
137 24/03/2022 privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului Complexului Muzeal Național Neamț pentru anul 2021 Piatra Neamț, DP 137 din 24 martie 2022
136 24/03/2022 pentru rectificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Neamț nr.134/2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Neamţ în şedinţă extraordinară Piatra Neamț, DP 136 din 24 martie 2022
135 24/03/2022 privind desemnarea membrilor comisiilor de evaluare și selecţie, precum şi de soluţionare a contestaţiilor pentru finanţarea nerambursabilă a unor proiecte Piatra Neamț, DP 135 din 24 martie 2022
134 24/03/2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Neamţ în şedinţă extraordinară Piatra Neamț, DP 134 din 24 martie 2022
131 23/03/2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară Piatra Neamț, DP 131 din 23 martie 2022
111 16/03/2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Neamţ în şedinţă extraordinară Piatra Neamț, DP 111 din 16 martie 2022
105 14/03/2022 contestaţiilor pentru finanţarea nerambursabilă a unor proiecte Piatra Neamț, DP 105 din 14 martie 2022
104 14/03/2022 privind reorganizarea Grupului de lucru pentru managementul riscurilor de corupție în cadrul Consiliuiui Județean Neamț Piatra Neamț, DP 104 din 14 martie 2022
103 14/03/2022 pentru aprobarea Declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 Piatra Neamț, DP 103 din 14 martie 2022
91 04/03/2022 privind evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al C.J.Neamț și al instiitulților publice din subordinea C.J.Neamț, cu excepția unităților sanitare publice cu paturi Piatra Neamț, DP 91 din 04 martie 2022
90 04/03/2022 privind aprobarea Procedurii operaționale privind depunerea declarațiilor de avere și de interese prin intermediul platformei e-DAI Piatra Neamț, DP 90 din 04 martie 2022
71 22/02/2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară Piatra Neamț, DP 71 din 22 februarie 2022
52 03/02/2022 privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț Piatra Neamț, DP 52 din 03 februarie 2022
51 03/02/2022 privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Cristina Păvăluță Piatra Neamț, DP 51 din 03 februarie 2022
49 01/02/2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Neamţ în şedinţă extraordinară Piatra Neamț, DP 49 din 01 februarie 2022
26 20/01/2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Neamţ în şedinţă ordinară Piatra Neamț, DP 26 din 20 ianuarie 2022
12 06/01/2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Neamţ în şedinţă extraordinară Piatra Neamț, DP 12 din 06 ianuarie 2022
10 06/01/2022 privind numirea directorului financiar-contabil interimar al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț Piatra Neamț, DP 10 din 06 ianuarie 2022
9 05/01/2022 privind numirea directorului financiar-contabil interimar al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman Piatra Neamț, DP 9 din 05 ianuarie 2022
Număr Dată Titlu Conținut